Image

Kungsleden tecknar nytt med ABB – totalt 234 000 kvadratmeter

Uthyrning Kungsleden har kommit överens med sin största hyresgäst ABB om att omstrukturera hyresavtalsförhållandet i Västerås. Det gamla Master lease-avtalet ersätts av 17 nya hyresavtal om 234 000 kvadratmeter till ett totalt hyresvärde om 214 miljoner kronor per år och med väsentligt längre löptid.
Publicerad den 26 Mars 2015
Annons
Image

ABB är sedan 2008 Kungsledens största hyresgäst och står för cirka 14 procent av Kungsledens totala hyresintäkter. Nu har Kungsleden och ABB kommit överens om att omstrukturera det gemensamma hyresavtalsförhållandet. Det 13 år gamla Master lease-avtalet som omfattar alla fastigheter i Västerås ersätts med 17 hyresavtal av normalt slag. Hyresavtalen innebär marknadsanpassade villkor med större flexibilitet, tydlighet och trygghet för båda parter.

De 17 nya hyresavtalen omfattar totalt 234 000 kvadratmeter lokalyta i elva fastigheter varav 41 000 kvadratmeter utgör kontor i centrala Västerås och 193 000 är industri/lager på Finnslätten. Avtalen gäller från och med 1 januari 2015 och den genomsnittliga löptiden förlängs till 7,6 år från 3 år enligt Master lease-avtalet.

- Genom den nya lösningen får både Kungsleden och ABB större flexibilitet och trygghet, vilket borgar för en fortsatt god och långvarig affärsrelation, säger Eskil Lindnér, fastighetschef Kungsleden.

- För ABB har det varit viktigt att hitta en flexibel och långsiktigt hållbar lösning för våra verksamheter i Västerås. Efter förhandlingar med Kungsleden har vi nu hittat en bra form som vi känner oss trygga med och som gör att Kungsleden kan vara med och stödja ABBs framtida utveckling, säger Lars Åkerstedt, fastighetschef ABB.

Västerås befinner sig i en spännande tillväxtfas som präglas av omfattande infrastrukturprojekt inne i stadskärnan och i Mälardalsregionen som helhet. Västerås, Eskilstuna och Örebro kommer närmare varandra och Stockholm tack vare investeringar i järnväg, vägnät och flygplatser. Regionen blir ett allt viktigare nav i mellersta Sverige.

- Västerås och hela Mälardalen står inför en dynamisk utveckling och Kungsleden vill stärka sin marknadsledande position i regionen. Att vi nu förlänger det strategiska hyresavtalsförhållandet med ABB är ett centralt inslag i våra ambitioner. Det känns extra bra att vi nu även har fått Mats Eriksson på plats i Västerås som ny regionchef för Kungsleden i Mälardalen, säger Eskil Lindnér.

NAI Svefa har biträtt ABB med rådgivning och värderingskompetens.

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY