Image
Malin Sjölund Olsson.
Malin Sjölund Olsson. Bild: Marie Hidvi

Krook & Tjäder tillsätter hållbarhetsstrateg

Bolag Malin Sjölund Olsson, arkitekt på Krook & Tjäder har tidigare parallellt med uppdrag som arkitekt drivit arbetet med hållbarhet men då som kvalitets- och miljöansvarig. Från och med november får hon en ny roll i företaget som hållbarhetsstrateg.
Publicerad den 12 November 2019

Malin Sjölund Olsson har arbetat som arkitekt i närmare 20 år med erfarenhet av flera olika typer av uppdrag men också drivit kvalitets- och hållbarhetsfrågor. På Krook & Tjäder har hon vid sidan av sina uppdrag som arkitekt fortsatt att utbilda sig inom kvalitetstyrning och miljöfrågor. År 2015 blev Malin Sjölund Olsson certifierad miljöbyggsamordare.
– Eftersom jag har haft ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor alltsedan studietiden känner jag mig oerhört inspirerad och stolt över mitt nya uppdrag, säger Malin Sjölund Olsson, hållbarhetsstrateg på Krook & Tjäder. Vår drivkraft är att jobba med alla aspekter av hållbarhet, och vi har därför valt att jobba systematiskt i enlighet med de globala målen, Agenda 2030. Min utmaning är att ta tillvara och kanalisera all kunskap hos våra medarbetare för att ge bästa resultat i våra uppdrag och inom vår organisation. Alla är med och bidrar. En nyckel är att ge varje medarbetare verktyg att utifrån sin egen situation kunna bidra på bästa sätt.

Malin Sjölund Olsson kommer att vara stationerad i Göteborg men med uppdraget är att leda och samordna Krook & Tjäders hållbarhetsarbete över koncern.
– På Krook & Tjäder är hållbarhet vårt enskilt största fokus, säger Johan von Wachenfeldt koncern-vd på Krook & Tjäder. Malin har stor erfarenhet både som arkitekt och som miljösamordnare men även en god kännedom om företaget. Det känns riktigt bra att hon tackat ja till uppdraget. På Krook & Tjäder vill vi möta utmaningarna tillsammans med våra samarbetspartners och bidra med vår kunskap kring hållbarhet för att hitta nya vägar.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Arkitekterna Krook & Tjäder AB på Branschguiden

Krook & Tjäder är ett av Sveriges största arkitektkontor och en tongivande aktör i byggandet av staden. Vår kunskap sträcker sig genom hela kedjan i byggprocessen. Vi kan stadsbyggnad, arkitektur, landskap och inredning till produktdesign. Det skapar helhetssyn, verkshöjd och trygghet i genomförandet. Framför allt möjliggör vårt arbetssätt korta ledtider. Vår kompetens innefattar kreativ gestaltning med tydlig koppling till hållbarhet och beständigt byggande och en fastighetsekonomisk insikt och förståelse. Vi börjar med detaljplanen och fullbordar uppdraget med att rita byg...

Läs mer om Arkitekterna Krook & Tjäder AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Fler vill ha tyst på kontoret

Stora Kontorsdagen Göteborg 25 procent av svenska kontorsarbetare meddelar att de saknar utrymmen för tyst och fokuserat arbete på sin arbetsplats. Det visar en Demoskopundersökning beställd av Mer Arkitekter. Bristen på denna typ av arbetsplatser leder till stress och sjukfrånvaro. Utformningen och användandet av arbetsplatser har nu blivit en folkhälsofråga.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige