Image
Stefan Dahlbo.
Stefan Dahlbo. Bild: Jeanette Hägglund

Knapp ökning av förvaltningsresultatet för Fabege

Bolag Fabege redovisar en mindre ökning av förvaltningsresultatet under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Samtidigt steg hyresintäkterna.
Publicerad den 7 Juli 2023

Hyresintäkterna uppgick till 855 miljoner kronor (717), en ökning med 19,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 648 miljoner kronor (539).

Förvaltningsresultatet uppgick till 351 miljoner kronor (347).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -1 715 miljoner kronor (1 020). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till 117 miljoner kronor (657).

Resultatet före skatt var -1 246 miljoner kronor (2 023).

Resultatet efter skatt blev -952 miljoner kronor (1 595), och per aktie -3,03 kronor (5,01).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 161 kronor (183).

– Vi såg ett stabilt resultat med hyresintäkter som ökade med 14 procent och ett driftöverskott som ökade med 15 procent. Ränteutvecklingen har lett till högre räntekostnader samt högre avkastningskrav och därmed lägre fastighetsvärden, säger vd Stefan Dahlbo om första halvårets utveckling.
– Vi uppvisade en positiv nettouthyrning om 34 Mkr under andra kvartalet och 22 Mkr för halvåret. Därtill kan läggas avsiktsförklaringen om uthyrning av hela fastigheten Nöten 4 om 66 000 kvm. Utbudet av större moderna lokaler är fortsatt begränsat framför allt i Stockholms innerstad och i Arenastaden.

Enligt Dahlbo har transaktionsmarknaden under det första halvåret varit avvaktande med lägre aktivitet jämfört med de senaste åren.
– Även om affärsavsluten på transaktionsmarknaden är få så bekräftar de affärer som genomförts att de långsiktiga investerarna fortfarande är villiga att betala bra för kvalité i Stockholm.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige