Image
Peeter Kinnunen, transaktionschef på Klövern.
Peeter Kinnunen, transaktionschef på Klövern. Bild: Klövern

Klövern köper i Malmö och Lund

Transaktioner Klövern har i två separata transaktioner tecknat avtal om att förvärva två kontorsfastigheter i Lund och Malmö för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 113 miljoner kronor.
Publicerad den 18 Januari 2021

Fastigheten Harven 2 i Lund har en uthyrningsbar yta om 3 200 kvm och är fullt uthyrd till Unikum Datasystem. Den återstående kontraktstiden uppgår till fem år med ett årligt kontraktsvärde om 4,5 miljoner kronor. Tillträde av fastigheten skedde den 15 januari.

I Malmö har avtal ingåtts om nybyggnation på fastigheten Grävstekeln 2. Den planerade byggnaden, som är fullt uthyrd till bland annat We Construction, kommer att ha en uthyrningsbar yta om 1 925 kvadratmeter och huvudsakligen bestå av kontor. Hyresvärdet uppgår till 3,3 miljoner kronor och den genomsnittliga avtalslängden är fem år. Tillträde är planerat till det första kvartalet 2022.

Den 30 september 2020 uppgick värdet på Klöverns fastighetsbestånd i Malmö och Lund till tre miljarder kronor, vilket motsvarade fem procent av bolagets totala fastighetsvärde.
– Det är glädjande att vi kan göra ytterligare kompletteringsförvärv i Lund och Malmö, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Klövern.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY