Image
K2A, Concent, DGV Kraft, och Slättö bygger den första etappen i Brunnshög i Lund.
K2A, Concent, DGV Kraft, och Slättö bygger den första etappen i Brunnshög i Lund. Bild: Lunds kommun

Klart vilka som bygger första etappen i Brunnshög

Bygg/Arkitektur I går kväll utsåg tekniska nämnden vinnarna i markanvisningen för de fem sista byggrätterna i Brunnshögs första etapp i Lund. Spårväg och hållbarhet är viktiga faktorer som bidragit till det stora intresset att bygga.
Publicerad den 12 Maj 2016

Totalt tilldelas cirka 20 000 kvadratmeter BTA för bostadsbyggande.
Brunnshög ska under de kommande 35 åren växa fram, och koppla samman centrala Lund med forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. År 2050 beräknas 40 000 människor bo eller arbeta i området, som utvecklas med stor vikt på hållbarhetsfrågor.

I mitten av april gick tiden ut för att lämna anbud på 5 byggrätter i Brunnshög i nordöstra Lund. Totalt tog kommunen emot 26 anbud. Följande aktörer erbjöd högsta pris för de aktuella byggrätterna och ges därför markanvisning: K2A, Concent, DGV Kraft, och Slättö (två byggrätter).

– Att marknadens aktörer nu värderar Brunnshög riktigt högt visar att både planeringen och marknadsföringen av området gett resultat. Ökad konkurrens och fler aktörer leder till bättre byggprojekt och en snabbare utveckling, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

De anbud som lämnats in tyder på en kraftig ökning av markpriserna i Brunnshög, och en bidragande faktor tycks vara beslutet om spårvägen som klubbades igenom av kommunfullmäktige i december 2015. Spårvägen ska sträcka sig från Lund C till Brunnshög, och denna markanvisning är den första möjligheten att få en indikation på om spårvägen påverkar efterfrågan att bygga i nordöstra Lund.

– Spårvägen var väldigt viktig för vårt beslut att satsa på Brunnshög. Det märks att det händer saker i Lund nu, och vi ser det som en oerhört intressant möjlighet att etablera oss i södra Sverige, säger Sam Giertz, partner hos DGV Kraft som tilldelas en av byggrätterna.

– Det utökade markpriset gör det tydligt att satsningen på att bygga spårväg inte bara kommer att ge Lunds kommun en miljövinst, projektet kommer även att löna sig ekonomiskt, säger Emma Berginger (MP), tekniska nämndens ordförande.

En annan förklaring till att byggherrarna nu satsar på Brunnshög är områdets profilering i hållbarhetsfrågor. De aktörer som lämnat anbud har åtagit sig att uppnå kommunens högt satta mål vad gäller hållbarhet.

– Vi vill jobba med smarta, hållbara lösningar och satsa på Brunnshög. Vi vill kunna peka på det som ett framtida referensobjekt i hållbarhetsfrågor, säger Sam Giertz.
– Det visar att marknaden gör bedömningen att det är lönsamt att bygga hållbart, säger Emma Berginger.

Tilldelningen av de 5 byggrätterna avslutar Brunnshögs första utvecklingsetapp. Marken förbereds just nu, och är redo för att byggnation ska kunna påbörjas hösten 2016. Brunnshög blir tät, blandad stadsbyggnad, med en dynamisk mix av bostäder, service- och kontorslokaler. Brunnshög kommer ha omfattande grönområden, för att skapa en levande, grön stadsdel där människor trivs att bo och röra sig.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige