Image
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A:s styrelse anlitar senior rådgivare inom hållbarhet

Bolag K2A har anlitat Nadine Viel Lamare som rådgivare åt bolaget avseende hållbarhetsfrågor. Hon kommer främst att stödja styrelsens hållbarhetsutskott i arbetet med styrningen av K2A:s hållbarhetsarbete.
Publicerad den 5 November 2020

Nadine Viel Lamare är medgrundare till Good 4 Business NVL AB, en konsultbyrå för ansvarsfulla investeringar och hållbara affärer. Hon har tidigare lett och är numera talesperson för Transition Pathway Initiative (TPI), ett globalt initiativ lett av institutionella investerare för att utvärdera bolags beredskap inför övergången till en fossilfri ekonomi. Hon har under många år varit anställd på Första AP-fonden, senast som chef för hållbart värdeskapande.

K2A har en stark position inom hållbarhet och har för avsikt att fortsätta driva hållbarhetsfrågor proaktivt. För att kunna fortsätta utvecklas inom området har K2A:s styrelse inrättat ett hållbarhetsutskott med ansvar för att ta fram den strategiska inriktningen för bolagets hållbarhetsarbete. Utskottet bereder bland annat policyer för affärsetik och hållbarhet, hållbarhetsredovisningar och arbetar med uppföljning. Nadine kommer att stödja styrelsen i detta arbete.
– Med Nadine Viel Lamares djupa kunskap avseende ansvarsfulla investeringar och hållbara affärer kommer hon att bistå K2A i vår strävan att bli Sveriges mest hållbara fastighetsbolag. Med henne som rådgivare tillsammans med rekryteringen av en ny hållbarhetschef har vi nu kraftigt stärkt vår hållbarhetsorganisation, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Fler vill ha tyst på kontoret

Stora Kontorsdagen Göteborg 25 procent av svenska kontorsarbetare meddelar att de saknar utrymmen för tyst och fokuserat arbete på sin arbetsplats. Det visar en Demoskopundersökning beställd av Mer Arkitekter. Bristen på denna typ av arbetsplatser leder till stress och sjukfrånvaro. Utformningen och användandet av arbetsplatser har nu blivit en folkhälsofråga.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige