Image
K2A vinner markansvisningstävling i Västerås.
K2A vinner markansvisningstävling i Västerås. Bild: K2A

K2A vinner markanvisningstävling i Västerås

Bygg/Arkitektur K2A har vunnit Västerås kommuns markanvisningstävling för utveckling av Jakobsbergsplatsen. K2A ska bygga 20 studentlägenheter, en förskola, LSS-boende och trygghetsboende på platsen.
Publicerad den 9 Juni 2020

Befintlig bebyggelse vid Jakobsbergsplaten utgörs idag av villor och lamellhus i tegel. K2A:s tävlingsbidrag utformades med hänsyn till områdets natur och promenadstigar. Den småskaliga bebyggelsen, tvåvåningshus i tre huskroppar, ska samspela med omgivningen och smälter in snarare än förändrar området.

K2A bygger Svanenmärkta bostäder i trä i egen fabrik. K2A:s tävlingsbidrag innebär att husen kommer att byggas med stomme av trä och laserade träfasader samt gröna tak av sedum eller gräs. Tanken är att husen ska smälta in i skogsmiljön och få en färgton som samspelar med de varmgula lamellhusens tegel.
– Det är glädjande att det vinnande bidraget kan tillgodose flera boendeformer och samhällsfunktioner i samma projekt. Vi ser nämligen ett stort behov av fler förskolor och gruppbostäder i Västerås de kommande åren, säger Frederick Cederborg, enhetschef fastighet på Västerås stad.
– På Jakobsbergsplatsen vill vi bygga något som vi kallar Tjugofyratimmarskvarteret. Med det menar vi ett kvarter med liv och rörelse spritt över dygnets timmar. Här blandas människor med varierande bakgrund och i olika skeden i livet, som på ett otvunget sätt kan leva och trivas tillsammans på samma plats, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

Markanvisningsavtalet avser ett område vid Jakobsbergsplatsen i Västerås. Inflyttning är beräknad till 2023.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter NCC-försäljningen – så ser Nordstjernans framtida investeringsstrategi ut

Bolag Ax:son Johnson-ägda Nordstjernan fortsätter minska sitt innehav i bygg och fastigheter i och med försäljning av sex miljoner aktier, motsvarande 6,1 procent av kapitalet, i NCC till Obos. Bolagets vd Peter Hofvenstam berättar för Fastighetssverige varför man valt att minska exponeringen mot bygg och fastigheter och var man ser framtida investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige