Image
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A ökar förvaltningsresultatet

Bolag K2A ökade förvaltningsresultat, driftöverskott och hyresintäkter under Q3.
Publicerad den 22 Oktober 2020

Delårsrapport januari – september 2020

Juli - september 2020
# Hyresintäkterna ökade till 52,6 miljoner kronor (37,0)
# Driftsöverskottet uppgick till 37,3 miljoner kronor (25,9)
# Förvaltningsresultatet uppgick till 10,6 miljoner kronor (7,2)
# Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 33,8 miljoner kronor (11,3)
# Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 31,3 miljoner kronor (16,7) och resultat per stamaktie* uppgick till 1,30 kronor (0,57)

Januari - september 2020
# Periodens hyresintäkter ökade till 144,6 miljoner kronor (107,1)
# Driftsöverskottet uppgick till 100,7 miljoner kronor (70,8)
# Förvaltningsresultatet uppgick till 25,7 miljoner kronor (11,9)
# Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 62,5 miljoner kronor (106,6)
# Periodens resultat efter skatt uppgick till 94,2 miljoner kronor (85,1) och resultat per stamaktie* uppgick till 3,96 kronor (4,57)
# Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 2 917 (2 086)
# Covid-19-pandemin har inte haft en signifikant effekt på bolagets verksamhet och hyresintäkter under perioden fram till och med avgivandet av denna delårsrapport.

Vd:n Johan Knaust kommenterar:
– Antalet lägenheter i produktion har aldrig varit så högt som nu. Inom två år förväntas antal bostäder under förvaltning öka med mer än 40 procent enbart som ett resultat av färdigställande av de befintliga lägenheterna i produktion. I tillägg till detta avser vi fortsätta genomföra förvärv vilket kommer att addera ytterligare fastigheter till förvaltningsportföljen. Under perioden januari till september 2020 investerades totalt 476 miljoner kronor i projekt jämfört med 331 miljoner kronor under samma period föregående år. Samtidigt genomfördes förvärv för 570 miljoner kronor att jämföra med 20 miljoner kronor förra året. Fastighetsvärdet uppgick vid utgången av perioden till 5 125 miljoner kronor, motsvarande en ökning om 27 procent i jämförelse med utgången av 2019.

*) Ingen utspädning av antalet aktier föreligger varför resultat per aktie avser före och efter utspädning.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ånäs om pandemins effekter: "Stor differentiering"

Bolag Atrium Ljungbergs vd om hur olika bolagets hyresgäster drabbats, och hur många miljoner man hittills lämnat i pandemirabatt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY