Image
Johan Knaust.
Johan Knaust. Bild: K2A

K2A investerar i Boet Bostad

Transaktioner K2A köper 10,3 procent av aktierna i bostadsutvecklaren Boet Bostad.
Publicerad den 4 Februari 2022
Annons
Image

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har ingått en förbindelse om att teckna och betala för nyemitterade aktier i bostadsutvecklaren Boet Bostad Holding. K2A:s åtagande innebär att K2A avser teckna 905 000 stamaktier av serie B, vilket motsvarar 10,3 procent av antalet aktier och 1,6 procent av rösterna i Boet. Den totala emissionslikvid som K2A ska betala för de tecknade aktierna uppgår till 53,4 miljoner kronor och finansieras med eget kapital. Den riktade nyemissionen förutsätter att en extra bolagsstämma i Boet beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

Boet är ett svenskt fastighetsbolag som grundades 2016 av Ferdinand Grumme och Fredrik Söderberg. Boet utvecklar yteffektiva hyresrätter med fokus på rimliga hyror för eget långsiktigt ägande. Boet hade per 31 december 2021 projekt med byggrätter för utveckling av sammanlagt 1 100 bostäder och en uthyrbar yta överstigande 40 000 kvadratmeter. Boet har en tydlig tillväxtplan med ambitionen växa med minst 200 bostäder per år.
– Boet är ett spännande tillväxtbolag med en affärsmodell och ett fokus som K2A delar och förstår. Den byggrättsportfölj som Boet på kort tid byggt upp för utveckling av hyresrätter i attraktiva lägen är en bra och imponerande grund. Bolaget drivs av en välrenommerad ledning som vi tror har alla förutsättningar att skapa betydande expansionsmöjligheter framöver, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.
– Det känns väldigt positivt att få in en så välrenommerad och kunnig ägare som K2A i bolaget, vilket ytterligare bekräftar vår affärsmodell och våra tillväxtplaner säger Ferdinand Grumme, vd för och medgrundare av Boet.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige