Image
Konstnären och Norra Träpalatset.
Konstnären och Norra Träpalatset. Bild: EGA / Midroc

K2A gör sitt största förvärv hittills

Transaktioner K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har tecknat avtal om att förvärva fastigheterna Uppsala 50:1 och 50:2 från Midroc där 216 hyresbostäder samt ett LSS-boende med sex bostäder kommer att utvecklas. Midroc kommer att finansiera, bygga och färdigställa projektet i dess helhet och K2A kommer därefter att tillträda fastigheterna efter färdigställande, vilket bedöms ske under andra halvåret 2023. Det totala fastighetsvärdet uppgår till cirka 470 miljoner kronor, vilket är K2A:s största förvärv hittills. K2A har erlagt handpenning och resterande andel av köpeskillingen erläggs vid tillträde av de färdigställda fastigheterna. K2A:s avsikt är att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.
Publicerad den 17 November 2020

Fastigheterna Uppsala 50:1 och 50:2 är belägna i området Östra Sala backe, cirka tre kilometer öster om Uppsala centralstation och länkar samman områdena Årsta och Sala backe. Projekten är en del av ett större utvecklingsområde i Uppsala där totalt 3 000 bostäder planeras att byggas, varav cirka 700 bostäder har färdigställts. De två projekt som K2A förvärvat benämns Konstnären och Norra Träpalatset och kommer efter färdigställande att bilda ett bostadskvarter med fura byggnader i fyra till tio plan. Kvarteret kommer utgöras av 216 hyresbostäder, ett LSS-boende, garage samt ett mindre antal lokaler. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår 11 350 kvadratmeter med ett hyresvärde om cirka 22 miljoner kronor. Byggstart för projekten är planerad till första halvåret 2021 och projektet bedöms vara färdigställt under andra halvåret 2023.

Projekten kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver samtidigt som energiklassificeringen kommer att möta kravet Miljöbyggnad Guld. Byggnaderna kommer till mer än 50 procent att uppföras med trästomme och de färdigställda byggnaderna bedöms uppnå den högsta miljöklassen, mörkgrön, enligt K2A:s gröna ramverk.

– Det känns mycket bra att vi stärker K2A:s position i Uppsala, Sveriges fjärde största stad, i och med förvärvet av projekt Konstnären och Norra Träpalatset. Vi är också nöjda över att återigen göra en transaktion med Midroc som är en utvecklare av bostäder som delar K2A:s syn på kvalitet och hållbarhet. Att kunna förvärva ett projekt med högsta miljöklassificering är helt i linje med K2A:s ambition att bli Sveriges mest hållbara fastighetsbolag, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

– Detta utgör våra två första större bostadsprojekt i Uppsala, där vi har flera nya kommande projekt i vår portfölj. Vi är mycket glada att vi nu säljer ytterligare fastigheter till K2A som är en återkommande kund som också efterfrågar och uppskattar byggnader i trä. Midroc har i över 15 år utvecklat bostäder med stommar i trä. Förutom att bostäderna är hållbara ur miljösynpunkt så ger de också en god och hälsosam livsmiljö för de boende, säger Magnus Skiöld, styrelseordförande och transaktionsansvarig för Midroc.

Angermann var rådgivare i affären.

– Uppsala har senaste tiden seglat upp som en mycket attraktiv marknad för både nationella och internationella investerare och Östra Sala backe är ett högintressant utvecklingsområde. Affären är en matchning av en långsiktig ägare i K2A och en professionell och etablerad projektutvecklare i Midroc, säger Pär Johansson, partner på Angermann.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY