Image
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A först med gröna aktier

Bolag Intresset för gröna investeringar och gröna obligationer har under de senaste åren varit stort. Fastighetsbolaget K2A lanserar nu det första ramverket för gröna aktier i världen. Syftet är att transparent redovisa bolagets klimatpåverkan.
Publicerad den 13 Maj 2020

Det världsledande forskningsinstitutet Cicero Shades of Green ("Cicero") har utökat sin metodik för utvärdering av ramverk avseende gröna obligationer till att även omfatta aktier. Metodiken bygger på en gedigen kvantitativ och kvalitativ analys av ett bolags hela verksamhet där både intäktsströmmar och investeringar klassificeras med en nyans av grönt (eller brunt) beroende på hur väl de är i linje med en koldioxidneutral framtid. I sin utvärdering tittar även Cicero på bolagets styrning och strategi kopplade till hållbarhet. Ciceros utvidgade metodik ger på så sätt investerare en djupare insyn i ett bolags hållbarhetsarbete samt en möjlighet att kunna granska och jämföra bolags hållbara prestationer.
– Genom att tillämpa Ciceros Shades of Green metodik på intäktsströmmarna och investeringarna samt göra informationen tillgänglig för investerare och långivare tror vi att det kan hjälpa dem att fatta rätt investeringsbeslut och att leda dem mot de företag som tar sitt hållbarhetsarbete på största allvar, säger Harald Francke Lund, vd för Cicero Shades of Green.

Cicero har klassat cirka 78 procent av K2A:s intäktsströmmar och cirka 83 procent av bolagets investeringar som gröna i olika nyanser från ljus- till mörkgrönt.
– Sedan vi startade K2A har hållbarhet varit ett sätt att framtidssäkra vår affärsmodell och vi försöker hela tiden hitta nya och innovativa hållbarhetslösningar som tar hänsyn till bolagets klimatavtryck. Fastighetsbranschen står för en alldeles för stor del av utsläppen. Vi vill nu genom att märka K2A:s aktier som gröna visa att vi tar vårt ansvar och transparent visa vad vår verksamhet har för klimatpåverkan, säger K2A:s vd Johan Knaust.

Utvärderingen gör det lättare för en investerare att kunna bedöma ett bolags framsteg kopplade till hållbarhet.
– Vi är glada över att agera som strukturell rådgivare för K2A i denna fråga, en roll som är helt i linje med vår ambition att stödja företag som har åtagit sig att minska sitt koldioxidavtryck. Vi tror att K2A har alla förutsättningar för att vara relevanta för aktieinvesterare med fokus på miljön och minskade koldioxidutsläpp, säger Per-Åke Nyberg, Head of Investment Banking på Swedbank.

K2A:s ramverk för gröna aktier
K2A är det första bolaget som använder Ciceros "Shades of Green" metodik som grund för sitt ramverk för gröna aktier ("Green Equity Framework"). Utöver en presentation av K2A:s affärsprofil, ger ramverket också investerare information om och hur K2A:s hållbarhetsarbete ligger i linje med EU:s taxonomi. Förväntningen är att alla trä- och miljöcertifierade byggnader med 20 procent lägre energiförbrukning jämfört med nybyggnadskraven, samt renoveringar som resulterar i 30 procent lägre energiförbrukning ska klassificeras som hållbara enligt den senaste versionen av EU-taxonomin. K2A arbetar också för att införliva rapportering i enlighet med TCFD:s rekommendationer i sin årsredovisning vilket förväntas inkluderas senast 2021.

Samarbete mellan K2A, Swedbank och Cicero
K2A:s ramverk för gröna aktier har tagits fram med rådgivning av Swedbank, och Cicero har gjort en extern utvärdering av K2A:s verksamhet och klassificering av bolagets intäktsströmmar och investeringar.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY