Image

K2A bygger i Slakthusområdet

Bygg/Arkitektur K2A har fått markanvisning för 176 studentbostäder och en förskola i Slakthusområdet i Stockholm.
Publicerad den 6 September 2017

Markanvisningarna (till dotterbolaget Svenska Studenthus) avser två kvarter inom den första etappen i Slakthusområdet i Stockholm och marken avses upplåtas med tomträtt.

Inom samma kvarter ska en idrottshall uppföras av Stockholms stad och för ett effektivt markutnyttjande kommer idrottshallen att samordnas med de student- och forskarbostäder samt förskola som Svenska Studenthus avser att uppföra.

Ambitionen är att bostäderna, idrottshallen och förskola tillsammans skall utgöra ett levande kvarter.

Markanvisningen bidrar till omvandlingen av Slakthusområdet från dagens industrianvändning till ett blandat område med bostäder, kontor, verksamheter och handel. Marken utnyttjas effektivt genom att idrottshallen kläs in med bostäder, vilket också är positivt för gestaltningen av kvarteret. Med student- och forskarbostäder och en idrottshall blir det ökad dynamik och mer liv och rörelse i Slakthusområdet.

– Slakthusområdet är ett särskilt intressant utvecklingsområde med stor potential. Vi är mycket glada att få vara delaktiga i utvecklingen av området, säger Johan Knaust, vd för K2A.

Exploateringen kräver ny detaljplan och arbetet med detaljplanen bedöms starta under slutet av 2017 och bedöms pågå i cirka två år. Mot bakgrund av detta bedöms byggstart ske tidigast år 2020.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY