Image
Jacob Karlsson.
Jacob Karlsson. Bild: Axel Ohlsson

K-Fastigheter köper byggrätt i centrala Kävlinge

Transaktioner K-Fastigheter har köpt en fastighet med möjlighet att bygga cirka 70 hyresrättslägenheter vid Kävlinge station. Bygglov förväntas sökas under första halvåret 2020.
Publicerad den 5 December 2019

K-Fastigheter har förvärvat fastigheten Kävlinge Saltmästaren 2, vilken ligger i direkt närhet till Kävlinge tågstation.
Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till 14 miljoner kronor. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa. Tillträde av aktierna samt erläggande av köpeskilling sker den 4 december 2019. Säljare är Er-Ho Fastigheter.
– Detta blir vårt första projekt i Kävlinge, en kommun som attraherar människor som letar bra boendemiljö, god arbetsmarknad samt smidigt pendlingsavstånd till flera större städer i västra Skåne. K-Fastigheter har möjlighet att bygga kring 70 hyresrättslägenheter omfattande en yta om 4 700 kvadratmeter BTA och vi bedömer att byggnationen kan inledas under nästkommande verksamhetsår, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY