Image
Siv Malmgren.
Siv Malmgren. Bild: John Mattson

John Mattson blir majoritetsägare i HEFAB och EFIB

Transaktioner John Mattson har ingått avtal om att förvärva ytterligare aktier i HEFAB Fastighets AB (HEFAB) och EFIB Aktiebolag (EFIB). Därmed kontrollerar John Mattson totalt 95 procent i HEFAB och 99 procent i EFIB.
Publicerad den 18 Augusti 2021

John Mattson har tidigare meddelat att man har ingått avtal om att förvärva aktier i HEFAB och EFIB. Nu har John Mattson förvärvat ytterligare 27 procent av aktierna i HEFAB och 41 procent av aktierna i EFIB. EFIB är största ägare i HEFAB med 36 procent av aktierna.

Köpeskilling för de senast förvärvade aktierna uppgår till 1 489 miljoner kronor. Likviden för dessa aktier betalas i en kombination av kontanter samt genom en apportemission av 1 587 406 aktier till en genomsnittlig teckningskurs om 151,50 kronor per aktie. Apportemissionen genomförs med stöd av bemyndigande från årsstämma 22 april 2021. Antal aktier i John Mattson ökar efter genomförd emission från 34 717 309 till 36 304 715, motsvarande en utspädning om cirka 4,4 procent av det totala antalet aktier samt det totala antalet röster i John Mattson.

Sammantaget har avtal om förvärv ingåtts som innebär att John Mattson kontrollerar totalt 95 procent av aktierna och rösterna i HEFAB och 99 procent av aktierna och rösterna i EFIB. Den totala köpeskillingen uppgår till 3 392 miljoner kronor varav 399 miljoner kronor finansieras via apportemission.

I HEFAB tillträds 32 procent av aktierna 31 augusti 2021, medan de ytterligare förvärvade aktierna om 27 procent tillträds 30 september 2021, förutsatt att ingen av säljarna utnyttjar sin formella förköpsrätt senast den 31 augusti 2021. 45 procent av aktierna i EFIB tillträddes 6 juli 2021, 34 procent av aktierna tillträds 31 augusti 2021 och 20 procent tillträds 30 september 2021.

HEFAB:s och EFIB:s totala fastighetsvärde, inklusive två pågående bostadsprojekt i Hägerstensåsen och Högdalen, uppgår till 5,3 miljarder kronor med ett hyresvärde på 200 miljoner kronor. I och med förvärvet av en attraktiv fastighetsportfölj ökar John Mattson exponeringen mot bostäder i Stockholm och adderar pågående och kommande projekt. Förvärvet förstärker John Mattsons attraktivitet på den finansiella marknaden och kommer skapa volymfördelar. Baserat på John Mattsons fastighetsvärde vid utgången av första kvartalet, med tillägg av förvärvet av HEFAB och EFIB samt det tidigare kommunicerade förvärvet i Sollentuna som tillträds 1 oktober, beräknas John Mattsons sammanlagda fastighetsvärde uppgå till 14,4 miljarder kronor.
– Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna unika fastighetsportfölj i Stockholm. EFIB och HEFAB är två fina byggmästarbolag med ett välskött bestånd och en tradition av långsiktig förvaltning, vilket gör att de passar väl in i vår fastighetsportfölj. John Mattson kommer nu finnas på fler attraktiva delmarknader, såsom Bromma och Hägersten, och förvärvet medför även intressanta projektmöjligheter, kommenterar John Mattsons vd Siv Malmgren.

Lindahl Winter och Wigge & Partners har varit rådgivare till John Mattson i samband med förvärven.

Sammanfattning om förvärven*:
Antal fastigheter/tomträtter: 36 (inklusive 6 projektfastigheter)
Area: 100 000 kvm, varav 75% bostäder
Antal lägenheter: 1 200
Fastighetsvärde: 5,27 mdr
Hyresvärde: 200 mkr
Driftnetto: 145 mkr
Förvaltningsresultat: 102 mkr
*Inkluderar pågående projekt i Hägerstensåsen samt Högdalen. Sammanfattningen baseras på information från de förvärvade bolagen samt egna gjorda antaganden.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Wigge & Partners på Branschguiden

Wigge & Partners is a partnership founded by five senior lawyers in January 2015. Together, the founding partners enjoy considerable experience in complex legal transactions and an extensive international network.

We believe that our experience-driven approach creates genuine added value for our clients. A key factor is a small team approach with a senior lawyer taking a hands-on role in every single matter for our clients.

Working closely with leading specialist lawyers in our network, we are able to provide clients with the best advise on all corporate legal issues, from intellectual p...

Läs mer om Wigge & Partners på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige