Image
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Johansson: Stärkt lokalefterfrågan och fortsatt yieldkompression

Bolag Fastpartners Q2 rapport visar att det rullande förvaltningsresultatet fortsätter öka, nu 870 miljoner kronor, att jämföra med 840 i Q1-rapporten. Förvaltningsresultatet för Q2 uppgår till 201,4 (193,1) miljoner kronor eller 1,11 (1,07) kronor per stamaktie.
Publicerad den 3 Juli 2019

Q2:

Hyresintäkterna för kvartalet ökade med 14,3% till 408,5 (357,4) MSEK, driftnettot ökade med 12,4% till 285,7 (254,2) MSEK och överskottsgraden uppgick till 69,9 (71,1)%. Förvaltningsresultatet för kvartalet ökade med 4,1% och uppgick till 201,4 (193,1) MSEK eller 1,11 (1,07) kr/stamaktie.

Förvaltningsresultatet har ökat främst till följd av resultat från förvärvade fastigheter under 2018 och 2019 samt nytecknade hyreskontrakt och färdigställda hyresgästanpassningsprojekt. Periodens förvaltningsresultat inkluderar resultatandelar om –2,4 MSEK avseende Fastpartners gemensamma bolag med Slättö.

I föregående periods förvaltningsresultat ingick resultatandelar om 4,0 MSEK avseende uppförande av bostäder i Täby. Detta projekt är slutfört och samtliga lägenheter är sålda och tillträdda.

Orealiserade värdeförändringar i fastighets beståndet för kvartalet uppgick till 240,6 (394,2) MSEK. Finansiella poster uppgick för kvartalet till –111,0 (–44,6) MSEK. Ökningen förklaras av en större låneportfölj till följd av förvärvade fastigheter under 2019 samt av negativ värdeförändring avseende derivat. Kvartalets resultat före skatt uppgick till 729,7 (435,6) MSEK

Vd Sven-Olof Johansson:

– Andra kvartalet har präglats av en mycket stark fastighetsmarknad, fram¬förallt på vår huvudmarknad som är Stockholmsområdet. Efterfrågan på lokaler har stärkts ytterligare samtidigt som transaktionsmarknaden kan glädjas åt fortsatt yieldkompression.

– Att yielderna i attraktiva områden fortsätter ner är givetvis en funktion av globalt sjunkande räntor och en enorm likviditet på kapitalmarknaden där jakten på avkastning nått historiska nivåer.

– I denna miljö framstår tillgångsslaget fastigheter som mycket attraktivt för investerarna på både skuld och equity sidan. Detta har resulterat i stora uppgångar för fastighetsaktier.Vi ligger i förhandlingar om ett antal mindre kompletteringsförvärv som planeras slutföras under kvartal 3.

– I övrigt arbetar vi med förädling och utveckling av befintligt bestånd samtidigt som vi aktivt letar nya investeringsmöjligheter på våra befintliga marknader. På finansieringssidan har vi under kvartalet arbetat med att förlänga vår kapitalbindning genom att emittera ett nytt obligationslån om 800 MSEK.

– Med detta lån har vi förtidsinlöst ett befintligt obligationslån som hade förfallotidpunkt i september. Vi har även omvandlat 600 MSEK i traditionella banklån till grön bankfinansiering. Förädlingen av vår balansräkning är en pågående process på vägen mot bättre kreditrating. Vår målsättning är att under nästa år nå Investment Grade.

– Fastpartner äger 40% av ett bostadsbyggnadsprojekt i Bromsten som drivs tillsammans med Slättö omfattande totalt 900 lägenheter. Stockholms stad har godkänt detaljplanen, dock har Länsstyrelsen valt att överpröva stadens planbeslut för att ytterligare utreda eventuella översvämningsrisker. Utredningen är nu klar och Länsstyrelsen och Stockholms stad har nu åtta veckor på sig att komma fram till en gemensam linje vilket innebär att vi förhoppningsvis kan påbörja projektet under augusti månad.

– Förberedande markarbeten pågår och eftersom finansieringen redan är på plats för detta med sig finansieringskostnader redan nu. Detta innebär att vår resultatandel av projektet belastas med 2,4 MSEK under andra kvartalet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY