Image

JLL Tenzing: Starkaste helåret sedan finanskrisen

Transaktioner Den svenska transaktionsmarknaden är stark. Om aktiviteten håller i sig också under årets sista kvartal blir årets transaktionsvolym den högsta sedan finanskrisens utbrott, enligt JLL Tenzing.
Publicerad den 3 Oktober 2014

Transaktionsvolymen för det tredje kvartalet 2014 uppgick till drygt 31 miljarder kronor enligt JLL Tenzings bedömning, en minskning med 15 procent jämfört med kvartalet före och en ökning med 50 procent jämfört med samma period 2013.

Då det tredje kvartalet innefattar två sommarmånader där aktiviteten på transaktionsmarknaden brukar avta väsentligt hör det till normalfallet att det är ett svagare kvartal än det andra kvartalet. I jämförelse med samma period 2013 är det en ökning med 50 procent vilket tyder på ett sentiment på marknaden som är fortsatt mycket positivt.

Flera banker uppger att trycket nedåt på marginalerna har avtagit liksom trycket uppåt av belåningsgraderna. Det talas även om att det kan skönjas en större urskillning av hög risk mot mer moderat risk på kapitalmarknaden, där exempelvis obligationer med högre risk som emitterades under årets första halva sannolikt skulle ha svårt eller varit dyrare idag, allt annat lika. Således en viss tillnyktring avseende riskaptit på kapitalmarknaden. Det råder även samstämmighet mellan bankerna vad gäller förväntan om fortsatt låga marknadsräntor vilket kan indikera att vi nu uppnått ett jämviktsläge vad gäller lånemarginaler, belåningsgraderna och marknadsräntor. Utlåningsaptiten är det dock inget fel på och det finns ett fortsatt stort intresse för fastighetsbelåning i takt med att kreditvolymerna till övriga delar av industrin är fortsatt tämligen modest, enligt JLL Tenzing.

Det återstår nu att se ifall den historiska trenden, att det fjärde kvartalet är det starkaste under året, håller i sig. Om trenden upprepar sig så är det fullt tänkbart att 2014 blir det starkaste transaktionsåret sedan 2007/2008. Likviditeten på marknaden är fortsatt mycket god. Det finns ett fortsatt stort intresse från kapitalmarknaden och för fastighetsbelåning. Därtill fortsätter likviditeten öka på marknaden globalt sett. JLL Tenzing har sett ett ökat inflöde av kapital från icke-Europeiska investerare till Europa. Endast en mindre del av detta har hittat sig till Sverige och om marknaden fortsätter att utvecklas starkt är det endast en tidsfråga innan detta spiller över mer och mer till den svenska marknaden. Det är en mycket god tillgång på kapital och stor efterfrågan på fastighetsinvesteringar.

JLL Tenzing bedömer att 2014 blir ett mycket starkt transaktionsår men att ett fortsatt lågt eller ännu lägre utbud av objekt kan komma att hålla igen aktiviteten på transaktionsmarknaden under det fjärde kvartalet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så vill Caroline Temse utveckla Areim

Bolag Areim fortsätter utveckla bolaget och hämtar in Caroline Temse som ny Head of Financing. För Fastighetssverige berättar hon vad som lockade med att ta steget till Areim och ägarsidan fullt ut samt om vilka nya perspektiv hon tar med sig till bolaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY