Image
Stockholm.
Stockholm. Bild: Istock

JLL: Fortsatt stark fastighetsmarknad

Sverige Trots en global avmattning av ekonomisk tillväxt visar den nordiska fastighetsmarknaden en fortsatt positiv utveckling tack vare en rekordlång konjunkturcykel och låga räntenivåer. Aktiviteten på transaktionsmarknaden har varit hög under 2019 och kontorsmarknaden hade hög efterfrågan på moderna lokaler i attraktiva lägen. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook.
Publicerad den 19 Februari 2020

Aktiviteten på den nordiska transaktionsmarknaden har varit hög under 2019. I Sverige var omsättningen närmare 217 miljarder kronor 2019, vilket med god marginal innebar ett nytt rekordår. Jämfört med tidigare rekordår 2016, då transaktionsvolymen uppgick till runt 208 miljarder kronor, är det en ökning med fyra procent. I jämförelse med föregående år är det en ökning med 38 procent. Transaktioner med utländska aktörer ökade under året, från 25 procent till 33 procent.

Transaktionsåret har dominerats av affärer inom bostadssegmentet, vilket utgör en dryg tredjedel av den totala omsättningen. Under året har flera stora transaktioner för kontorsfastigheter gjorts och segmentet gör ett nytt rekordår med en total transaktionsvolym på drygt 52 miljarder kronor. Den höga efterfrågan inom kontorssegmentet är fortsatt driven av den starka hyresutvecklingen som har kännetecknat främst Stockholmsmarknaden under en lång tid. I övrigt kännetecknas transaktionsåret av stora portfölj- och strukturaffärer. Den tydliga trenden är färre affärer till antalet men högre genomsnittligt värde per affär.

Utvecklingen mot affärer med högre värde är extra tydlig inom logistiksegmentet som i Sverige ökade med cirka 18 miljarder kronor till en total transaktionsvolym för året på 38 miljarder kronor. Samtidigt har omsättningen av fastigheter inom retail sjunkit kraftigt, en halvering ned till 10,6 miljarder kronor under 2019. Segmentet har till större del definierats av mindre affärer.

Kontorslokaler fortsätter att vara en bristvara på Stockholmsmarknaden. Vakansgraden i de mest centrala delarna fortsätter att ligga på en låg nivå och hyrorna fortsätter att klättra uppåt, om än i något mer avmattad takt än tidigare år. JLL bedömer vid 2019/2020 den genomsnittliga primehyran till 7 800 kronor per kvadratmeter och år, men topphyror på betydligt högre nivåer förekommer. Med en årlig hyresökning på fyra procent så fortsätter Stockholm att ligga högt på den europeiska kontorshyresrankningen.
– Trots en dämpad global konjunktur och ihållande politisk osäkerhet, fortsätter de nordiska fastighetsmarknaderna att gynnas av ekonomiskt stabila förhållanden. Våra nordiska huvudstäder är attraktiva för utländska investerare och i synnerhet kontorssegmentet har uppvisat mycket starka volymer under året med rekordlåga och sjunkande direktavskastningskrav. På kontorshyresmarknaden ser vi en fortsatt hög efterfrågan på moderna lokaler i attraktiva lägen och en primehyrestillväxt i samtliga nordiska huvudstäder. Vi förväntar oss en fortsatt aktiv och stabil nordisk fastighetsmarknad 2020, säger Patrik Löfvenberg, chef för värdering och strategisk analys på JLL.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

JLL på Branschguiden

JLL är ett ledande tjänsteföretag med inriktning på fastigheter och investeringar. Vi strävar efter ett visionärt tänkande inom fastighetsområdet som skapar lönsamma möjligheter och platser där människor kan förverkliga sina ambitioner. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid för våra kunder, våra medarbetare och för samhället där vi verkar. Med verksamhet i över 80 länder och 94 000 medarbetare, rankas vi bland världens 500 största företag av tidningen Fortune. JLL är det registrerade varumärket för Jones Lang LaSalle Incorporated. I Sverige har vi kontor i ...

Läs mer om JLL på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige