Image

Högtryck på transaktionsmarknaden till följd av bra finansieringsmöjligheter

Transaktioner Den genomsnittliga transaktionsstorleken i Sverige har ökat kraftigt från cirka 210 miljoner kronor till strax under 300 miljoner kronor under det senaste kvartalet. Peter Wiman, analyschef på Savills, kommenterar: - Den genomsnittliga transaktionsstorleken är jämförbar med den förra högkonjunkturen på fastighetsmarknaden och är sannolikt ett direkt resultat av en ökande riskaptit, mycket god tillgång till eget kapital, samt fortsatt förbättrade möjligheter att erhålla finansiering för fastighetsinvesteringar.
Publicerad den 1 Augusti 2014

Intresset för fastighetsinvesteringar är urstarkt och transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden upp gick till hela 67 miljarder under första halvåret 2014. Nivån är klart jämförbar med de rekordår som föregick 2008 års finanskris, menar Savills.

Transaktionsvolymen under det andra kvartalet upp gick till nära 41 miljarder, vilket var en ökning med hela 31 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. På halvårsbas så ökade transaktionsvolymen med 41 procent jämfört med det första halvåret 2013. Även transaktionstempot, mätt som antal genomförda affärer, har fortsatt att öka med en ökning om strax över fem procent under det sista kvartalet.

Möjligheterna att erhålla traditionell bankfinansiering har fortsatt att förbättras och det råder i dagsläget en viss konkurrens mellan finansiärerna. Även alternativa finansieringsformer, som exempelvis obligationer och preferensaktier, har fortsatt att öka kraftigt. Ett tydligt exempel på detta är att de noterade fastighetsbolagen har ställt ut obligationer för närmare 6,5 miljarder under det första halvåret, vilket är endast tio procent lägre än den volym som ställdes ut under hela 2013.

Det starka intresset för fastighetsinvesteringar gäller inom samtliga segment på fastighetsmarknaden. Bostäder som var i fokus under 2013 är fortfarande högintressant, men har tappat i andel och utgjorde en fjärdedel av den totala transaktionsvolymen. De delmarknader som sticker ut något är dels hotell där omsättningen har varit mycket hög och dels handelsfastigheter som alltsedan finanskrisen 2008 har svårt att nå tidigare nivåer.

De internationella investerarna lyser fortfarande till viss del med sin frånvaro och internationella och nordiska investerare svarade för 13 procent av transaktionsvolymen, vilket innebär att den rådande trenden där inhemska köpare är nettoköpare har fortsatt och svenska investerare nettoförvärvade för cirka tolv miljarder. Detta skall dock inte tolkas som ett bristande intresse från utlandet, utan oftast klarar man sällan av att konkurrera ut de inhemska köparna i försäljningsprocesserna, enligt Savills.

- Vi förväntar oss att transaktionsmarknaden kommer att vara fortsatt stark under det andra halvåret och det är inte omöjligt att vi vid årets slut kommer att kunna notera transaktionsvolymer väl jämförbara med toppåret 2006 och 2007, kommenterar analyschef Peter Wiman.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige