Image

Hemfosa siktar på strukturaffärer och utvecklingsprojekt

Bolag Jens Engwall menar i Q3-rapprtens vd-ord att de mest intressanta affärerna för bolaget just nu är större strukturaffärer och utvecklingsprojekt inom den offentliga sektorn i Norden.
Publicerad den 6 November 2015
Jens Engwall. Bild: Hemfosa
Jens Engwall.

Siffrorna för Q3:

Hyresintäkterna uppgick till 615 miljoner kronor (409).

Förvaltningsresultatet uppgick till 345 miljoner kronor (243), vilket motsvarar 2,43 kronor per stamaktie (1,85 efter justering för split).

Resultat efter skatt uppgick till 560 miljoner kronor (227), motsvarande 4,06 kronor per stamaktie (1,75).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 260 miljoner kronor (245), motsvarande 2,14 kronor per stamaktie (1,85).

Kommentar från vd Jens Engwall:
- Vi fortsätter att stärka Hemfosa Fastigheters position som det största noterade fastighetsbolaget inriktat på samhällsfastigheter. Med ytterligare en investering i Osloområdet bevisar vi att vi är en betydande aktör på den norska marknaden. Vi analyserar också möjliga förvärv av samhällsfastigheter i Finland. Under det tredje kvartalet har intjäningskapaciteten stärkts ytterligare parallellt med att vi har sänkt finansieringsrisken genom lägre belåningsgrad och ökad soliditet.

- Under året har vi arbetat målmedvetet för att fokusera fastighetsbeståndet på samhällsfastigheter som nu står för mer än 60 procent av våra intäkter – och vår ambition är att andelen ska öka. Varje marknadsförutsättning kräver nya steg och förhållningssätt, att våga sitta still i båten kan ibland vara den mest opportunistiska strategin. Det vi ser som intressanta möjligheter för Hemfosa i rådande klimat är främst större strukturaffärer och utvecklingsprojekt inom den offentliga sektorn i Norden. Våra infrastrukturprojekt i Gardermoen är aktuella exempel på hur vi bokstavligen lägger grunden till långsiktigt stabil intjäning och nära relationer med våra hyresgäster.

- Under året har vi etablerat en tydlig position som en kraftfull aktör inom samhällsfastigheter i Norge och vi fortsätter växa både genom förvärv och fler utvecklingsprojekt. Under hösten avtalade vårt joint venture Gardermoen Campus Utvikling GCU om ytterligare ett kommunalt utvecklingsprojekt i Osloregionen – ett lokalmedicinskt centrum i direkt anslutning till det specialistsjukhus som vi påbörjade byggnation av i september. Att GCU valts ut som partner för ännu ett projekt i detta intressanta område visar att bolaget uppfattas som en seriös och handlingskraftig aktör inom segmentet även utanför Sverige. Nu öppnar vi för att bli en bredare nordisk aktör inom samhällsfastigheter genom att vända blicken mot Finland och aktivt undersöka möjliga affärer på den finska marknaden för samhällsfastigheter. Trots att de svenska, norska och finska fastighetsmarknaderna delvis skiljer sig åt finns mer som förenar när det kommer till synen på samhällsfastigheter och vi ser stor potential för en kraftfull och erfaren aktör som Hemfosa.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Domstolen: Domstolsverket gjorde felaktig upphandling med Castellum

Juridik Det var vid upphandlingen inför byggnationen av en ny domstolsbyggnad i Jönköping som Domstolsverket genom att inte konkurrensutsätta samtliga delar av en upphandling har genomfört en otillåten direktupphandling med Castellum. Domstolsverket menar att de kunnat använda sig av hyresundantaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige