Image
Budkommittén, under ledning av Patrick Forslund, rekommenderar aktieägarna att tacka nej till budet från Vonovia, med Rolf Buch som vd.
Budkommittén, under ledning av Patrick Forslund, rekommenderar aktieägarna att tacka nej till budet från Vonovia, med Rolf Buch som vd. Bild: Wigge & Partners / Vonovia

Hembla: Budkommittén säger nej

Bolag Vonovia kontrollerar nu 72,3 procent av rösterna i Hembla. Budkommittén rekommenderar Hemblas aktieägare att tacka nej till Vonovias budpliktsbud på 215 kronor per aktie.
Publicerad den 22 November 2019

Budpliktsbudet ligger på samma nivå som Hemblas förvärv av Blackstones aktiepost (som motsvarade 69,3 procent av rösterna och 61,2 procent av kapitalet).

Sedan Blackstoneköpet har Vonovia fortsatt att köpa aktier på marknaden och äger nu 72,3 procent av rösterna och 65,0 procent av kapitalet i Hembla.

Hemblas budpliktskommitté, under ledning av styrelseledamoten Patrick Forslund rekommenderar nu ägarna att tacka nej till Vonovias budpliktsbud. Kommittén skriver:

"Vid en samlad bedömning anser Kommittén att Erbjudandet inte fullt ut reflekterar Hemblas tillväxtmöjligheter och värde ur ett finansiellt perspektiv. Mot ovan bakgrund, och utifrån nuvarande marknads- och ränteläge, rekommenderar Kommittén därför enhälligt Hemblas aktieägare att inte acceptera Erbjudandet."

Kommittén grundar sitt uttalande på en samlad bedömning av ett antal faktorer som kommittén ansett vara relevanta vid utvärderingen av erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar bland annat:
• Hemblas nuvarande ställning och förväntade framtida utveckling utifrån Bolagets tillväxtmodell samt därtill relaterade möjligheter och risker;
• Hemblas genomsnittliga årliga tillväxttakt under de senaste tre åren, vilken sett till långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgått till 26,4 procent;
• Hemblas aktiekursutveckling, aktiemarknadens värdering av Hembla, samt Hemblas värdering enligt Erbjudandet i relation till andra jämförbara noterade fastighetsbolag; och
• Vonovias budpris enligt erbjudandet i relation till andra jämförbara förvärvstransaktioner avseende noterade fastighetsbolag.
• Bedömningen grundar sig även på Handelsbankens värderingsutlåtande avseende skäligheten från finansiell synvinkel för aktieägarna i Hembla av erbjudandet. Enligt värderingsutlåtandet är Handelsbankens uppfattning att erbjudandet, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Hembla.

Vonovias vd Rolf Buch kommenterar:
– Vi noterar uttalandet från den oberoende budkommittén som publicerades tidigare i dag. Inte desto mindre är vi övertygade om att vårt erbjudande är en god möjlighet för Hemblas aktieägare att realisera värde, och vi kontrollerar redan 72,3 procent av rösterna i bolaget. Vi noterar också att budkommittén poängterar att likviditeten i Hemblas aktie kan bli mer begränsad framöver. Jag är övertygad om att en kombination av Hembla och Vonovia är strategiskt riktig. Vonovias engagemang på den svenska marknaden är långsiktigt, och vi har för avsikt att skapa långsiktigt värde för våra hyresgäster genom ytterligare investeringar i Hemblas fastigheter. Vi är en ansvarstagande ägare och det är inte en del av vår strategi att realisera värde genom framtida försäljningar.

Vonovia skriver att bolaget har identifierat sammanlagda operationella och finansiella synergier om 30 miljoner euro. Förmågan att realisera dessa synergier baseras enbart på förvärvet av cirka 69,30 procent av rösterna i Hembla från Blackstone och är inte beroende av utfallet i erbjudandet. Vonovia behöver således inte genomföra en avnotering av Hembla för att kunna utnyttja synergier eller för att uppnå något annat av de förvärvskriterier som kommunicerats.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsbolaget på frammarsch i textilstaden

Bolag Delar av Borås centrum står inför en spännande utveckling de närmaste åren då Pulsen Fastigheter ska förtäta med närmare 60 000 kvadratmeter bostäder och kommersiella ytor. Nyligen avslutades samrådet för den detaljplan som håller på att tas fram, och här berättar Pulsens vd Christer Södeliden mer om planerna för området – och hur bolaget siktar på att växa i övrigt framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige