Image
Patrik Hall, Magnus Nordholm, Nicole Poetsch och Annette Kroeger.
Patrik Hall, Magnus Nordholm, Nicole Poetsch och Annette Kroeger. Bild: Heimstaden/Allianz

Heimstaden Bostad och Allianz bildar JV för svenska delen av Akelius

Transaktioner Allianz Real Estate investerar 7,9 miljarder kronor i Heimstaden Bostads svenska portfölj som nyligen förvärvades från Akelius, genom att bilda ett samriskbolag om 30.4 miljarder kronor för den svenska delen av Akeliusportföljen.
Publicerad den 23 December 2021
Annons
Image

De 99 fastigheterna är en del i den portfölj Heimstaden Bostad förvärvade från Akelius, med 3 377 bostäder i Malmö och 5 932 i Stockholm, vilket gör samriskbolaget till en av de största privata bostadsägarna i den svenska huvudstaden. Samtliga fastigheter har en reglerad hyra med en ekonomisk uthyrningsgrad om cirka 99 procent och stabila kassaflöden och attraktiv avkastning på riskjusterad basis.

Heimstaden Bostad kommer att inneha 43,75 procent av kapitalet och 50,15 procent av rösterna i JV:t.
Allianz kommer att han 56,25 procent av kapitalet och 49,85 procent av rösterna.

Aktieägarna kommer att inneha en kombination av preferensaktier och stamaktier med olika rättigheter till utdelning och rösträtt. Heimstaden Bostad kommer att inneha en högre andel stamaktier och samriskbolaget kommer att konsolideras fullt ut i Heimstaden Bostad.
Samriskbolaget åtar sig Heimstaden Bostads hållbarhetsprogram och förpliktigar sig att investera SEK 1,2 mdkr i energioptimerande lösningar för att reducera utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalet.

Transaktionen kommer att färdigställas i januari 2022. Samriskbolaget finansieras med eget kapital, inklusive Allianz investering om SEK 7,9 mdkr, samt genom lån från Heimstaden Bostad.

Kommentarer kring affären:
Annette Kröger, vd North & Central Europe för Allianz Real Estate:
– Vi är väldigt tillfreds med att gå in i detta joint venture med en storleksmässigt attraktiv och väldiversifierad portfölj. Vårt återfunna intresse för bostadssektorn är en medveten anpassning av vår investeringsstrategi; sektorns stabilitet gör den mycket attraktiv för långsiktiga investerare. Förutsättningarna i Norden är goda, bostadsmarknaden är väletablerad och vi har aktivt inriktat oss på tillväxt i regionen.

Nicole Pötsch, Head of Acquisitions & Sales North & Central Europe på Allianz Real Estate:
– Vi är glada över att inleda ett partnerskap med Heimstaden Bostad AB, en ledande och förstklassig bostadsfastighetsaktör, och vi ser fram emot att transaktionen blir starten på en långsiktig relation. Vi uppskattar Heimstadens entreprenöriella tillvägagångssätt och kundfokus i kombination med en gemensam syn på ambitiösa ESG-mål för portföljen.

Vd på Heimstaden, Patrik Hall:
– Vi är glada över att samarbeta med Allianz, en globalt ansedd och långsiktig investerare med betydande erfarenhet inom fastighetssektorn. Deras investering och långsiktiga engagemang visar på tillit och förtroende för vår plattform och operativa expertis, och vi ser fram emot att bygga ett starkt och varaktigt partnerskap.

Vice vd och Head of ECM på Heimstaden, Magnus Nordholm:
– Allianz delar vårt långsiktiga perspektiv och kundcentrerade mindset, och partnerskapet är ett bevis på vår strategi för ansvarsfull tillväxt genom en skalbar operativ plattform. Allianz är den fjärde investeraren i år som anslutit till Heimstaden Bostad, vilket ytterligare stärker vår kapitalstruktur och vår position som ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige