Image
Patrik Emanuelsson, vd för Heba.
Patrik Emanuelsson, vd för Heba. Bild: Heba

Heba säljer tio fastigheter i Hökarängen

Transaktioner Heba Fastighets AB har idag tecknat avtal om överlåtelse av tio fastigheter i ett samlat bestånd i Hökarängen. Köpare är Arbetarebostadsfonden. Affären genomförs som en bolagsaffär och tillträdet är 1 juni 2023.
Publicerad den 1 Juni 2023

Fastigheterna säljs via en aktiebolagstransaktion. Köpeskillingen för aktierna är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 605 miljoner och uppgår preliminärt till 324,3 miljoner kronor. Det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet understiger den externa värderingen per sista mars 2023 med 8,1 procent. Avdrag för latent skatt om 5,15 procent har lämnats i transaktionen.

Ett av Hebas mål är att förbättra intjäningsförmågan. Fastigheterna från 1940- och 1950-talen i Hökarängen är lågavkastande fastigheter med låg överskottsgrad. Med försäljningen förbättras nyckeltalen och belåningsgraden förbättras med drygt två procent. Försäljningen, efter återföring av uppskjuten skatt, bedöms inte ha någon resultatpåverkan för Heba.

– Detta är en win-win affär för både Heba och Arbetarebostadsfonden. Vi förbättrar vår intjäningsförmåga och Arbetarebostadsfonden får ett fint tillskott med hyresrätter i ett populärt område med attraktiva hyror, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

Fastigheterna omfattar 296 lägenheter om totalt 17 201 kvadratmeter, 1 302 kvadratmeter lokaler samt 82 parkeringsplatser.

– Med förvärvet har Arbetarebostadsfonden uppnått sin expansionsplan att nå ett förvaltat bestånd om cirka 2 000 lägenheter, säger Jari Lalli vd Arbetarebostadsfonden.

Lindahl har varit juridisk rådgivare till säljaren. DLA Piper juridisk rådgivare och PwC rådgivare inom skatt och finansiellt åt köparen.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Heba Fastighets AB på Branschguiden

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.
Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.
Läs mer på: www.hebafast.se

Läs mer om Heba Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige