Image
Heba förvärvar äldreboende i Näsby slottspark.
Heba förvärvar äldreboende i Näsby slottspark. Bild: Heba

Heba både köper och säljer

Transaktioner Heba har, via dotterbolag, den 19 juni tecknat avtal om överlåtelse av två bostadsfastigheter belägna i Midsommarkransen. Köpare är Sarak Fastigheter AB. Affären genomförs som en bolagsaffär och tillträdet planeras ske den 9 september 2024. På det så bestämde sig också bolaget att köpa från Slättö.
Publicerad den 19 Juni 2024

Försäljningen genomförs genom överlåtelse av samtliga aktier i fastighetsägande bolag. Köpeskillingen för aktierna uppgår preliminärt till 82,6 miljoner kronor och är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 110 miljoner kronor. Rabatt för latent skatt om 5,15 procent har lämnats och ingår i det överenskomna underliggande fastighetsvärdet. Det sammanlagda bokförda fastighetsvärdet per extern värdering sista mars 2024 motsvarade 119,2 miljoner kronor.
– Genom att vi samtidigt säljer bostäder och köper äldreboenden ökar vi den ekonomiska effektiviteten i bolaget och behåller en stark finansiell ställning, säger Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB.
Bostadsfastigheterna Stockholm Maskrosen 4 och Stockholm Vildrosen 14 omfattar 40 lägenheter om totalt 4 693 kvadratmeter varav uthyrningsbar yta 2 973 kvadratmeter. Fastigheterna inkluderar lokaler om 621 kvadratmeter samt 16 parkeringsplatser. Det totala hyresvärdet motsvarar 5,1 miljoner kronor och hyresintäkterna 5,0 miljoner kronor.
Advokatfirman Lindahl har varit juridisk rådgivare till säljaren. Hellström Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare åt köparen.

Tidigare under dagen gick Heba också ut med att de tecknat avtal med Slättö om förvärv av ett äldreboende i Näsby Slottspark i Täby.
Heba förvärvar samtliga aktier i Slättö Sam Äppelträdgården 1 AB, som i sin tur äger fastigheten Täby Äppelträdgården 1. Förvärvet sker från Slättö Sam Äldreboende Holding 2 AB, som ägs av en fond förvaltad av Slättö.

Fastigheten inrymmer 54 bostadslägenheter och har en total yta om 4 493 kvadratmeter varav 3 935 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Fastigheten är fullt uthyrd med hyreskontrakt som löper till 2040 och det årliga hyresvärdet och hyresintäkterna uppgår till 12,4 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 94 miljoner kronor och inkluderar ett avdrag för latent skatt 5,15 procent. Det underliggande mellan parterna överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 252 miljoner kronor. Tillträde planeras ske den 16 september 2024. Förvärvet finansieras inom ramen för Hebas certifikatprogram.
– Förvärvet av äldreboendet går helt i linje med Hebas strategi att öka andelen samhällsfastigheter i vårt bestånd. Att vi får möjlighet att växa i det trevliga området Näsby Slottspark i Täby är extra kul. Vi är också glada över att Stockholms Sjukhem driver vårdboendet och nu är vår hyresgäst, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

Fastigheten, med beteckning Äppelträdgården 1, ligger i Näsby Slottspark i södra delen av Täby precis intill Saltsjön. Området har anor från 1600-talet. Inom området för Näsby Slottspark finns cirka 350 nya bostäder i parhus och lägenheter och ett trädgårdscafé i en vacker miljö vid Näsby slott.
Äldreboendet drivs av operatören Stiftelsen Stockholms Sjukhem, en av Sveriges största idéburna vårdgivare med sjukhus och äldreboenden.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Heba Fastighets AB på Branschguiden

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.
Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.
Läs mer på: www.hebafast.se

Läs mer om Heba Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige