Image
Halmstad kan bygga 3 200 nya bostäder enligt nytt förslag.
Halmstad kan bygga 3 200 nya bostäder enligt nytt förslag. Bild: Istock

Halmstad kan bygga 3 200 nya bostäder enligt nytt förslag

Bygg/Arkitektur I förslaget till ny fördjupad översiktsplan visas vilken långsiktig utveckling Halmstad kommun vill se i centrum. I planen pekas bland annat 3 200 bostäder och platser för kontorsyta ut, fler broar över Nissan och historiska promenadstråk som vänder staden mot vattnet.
Publicerad den 14 Oktober 2021

Förslaget till den fördjupade översiktsplanen för centrum siktar mot år 2050. Den är ett strategidokument som ska vara vägledande för detaljplaner och för beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden i centrum.
I förslaget är målet att Halmstads centrum ska vara attraktivt och levande för alla – boende, besökare och näringsidkare. För att nå dit har tre utvecklingsstrategier tagits fram som ska genomsyra all planering av den fysiska miljön i centrum 30 år framåt i tiden.

Variera – ett blandat centrum med ett varierat utbud av verksamheter, bostäder och mötesplatser skapar ett tryggt centrum som lever dygnets alla timmar, året om.

Länka – ett nära centrum som länkar ihop centrums olika delar. Det ska vara lätt, effektivt och attraktivt att förflytta sig med hållbara transportslag. Barriärer bryts och det är enkelt och tryggt att korsa vatten, järnvägar och vägar.

Synliggöra – ett karaktärsrikt centrum som synliggör och uppmärksammar varje plats och stråks unika identitet.

När det gäller den fysiska planeringen möjliggörs för 3 200 bostäder i centrum. Främst är det flerbostadshus som föreslås. Boende i centrum ska ha offentliga parker och grönområden i nära anslutning till sin bostad och större grönområden för rekreation på promenadavstånd. 80 000 kvadratmeter ny kontorsyta pekas ut i området, liksom flera platser för förskola och grundskola.

Bland de största bostadsområdena finns:

Kattegattområdet. Här möjliggörs för 875 nya bostäder, i första hand för flerbostadshus som är mellan tre och fem våningar högar, förskola och grundskola.

Tullkammarkajen. Området vid Nissan bedöms rymma 800 bostäder med mellan fyra och sex våningar, här finns också möjlighet att bygga förskola och skola, kontor och platser för kulturändamål.

Stationsstaden. Här planeras för 300 bostäder samt kontor och service. Bebyggelsen föreslås bli fyra till åtta våningar hög.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Boverket om investeringsstöden: "Ser inte vilka syften som uppnås med det här"

Bostäder Boverket bekräftar den mörka bild för utvecklare med investeringsstöd utanför storstadsregionerna som målades upp på Fastighetssverige i fredags, efter regeringens senaste ändring.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY