Image
Göteborgs Hamn byggs ut för cirka en miljard kronor.
Göteborgs Hamn byggs ut för cirka en miljard kronor. Bild: Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn byggs ut för en miljard

Bygg/Arkitektur Göteborgs Hamn expanderar med en ny terminal i ytterhamnarna på Hisingen. Det är den största hamnutbyggnaden sedan 1970-talet. Den totala investeringen uppgår till cirka en miljard kronor.
Publicerad den 3 Mars 2016

Terminalen kommer att byggas av muddermassor i hamnen och beräknas stå klar efter 2020. I nuläget utvärderas laboratorieförsök med cement och mudderblandningar, samtidigt som man tittar på en upphandlingsstrategi för hela terminalprojektet.

Mark- och miljödomstolen har gett Göteborgs Hamn tillstånd att bygga en ny godsterminal i anslutning till befintliga terminaler i Arendal på Hisingen. Den nya terminalens yta blir 22 hektar. Den totala investeringen ligger på cirka en miljard kronor.

– Ett mycket glädjande besked som stärker Göteborg som Nordens logistikhuvudstad. Terminalen är en viktig del av vår framtida expansion och ger oss möjlighet att hantera en ökad efterfrågan på sjötransporter via Göteborgs Hamn, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Det maximala djupgåendet för anlöpande fartyg blir elva meter. Det innebär att trafiken troligtvis främst kommer att bestå av godstransporter inom Europa – antingen som slutdestination eller till de stora omlastningsnaven i norra Tyskland, Nederländerna och Belgien för vidare transport ut i världen.

– Här ser vi redan idag en ökad efterfrågan från marknaden. Dessutom finns det en politisk vilja i Europa att flytta fler transporter från land till sjö för att avlasta vägarna och minska miljöpåverkan, säger Magnus Kårestedt.

Den nya terminalen kommer att byggas av muddermassor från två underhållsmuddringar i hamnområdet*. Massorna läggs i ett invallat område i Arendalsviken och blir till fast material genom att blandas med cement och flygaska. Den optimala mixen av materialen utreds just nu av projektgruppen för tekniska frågor.

– De kemiska parametrarna i överskottsvattnet får inte överskrida våra gränsvärden. Därför måste vi få de olika materialen att jobba tillsammans och kapsla in de föroreningar vi har problem med i sedimenten. I Göteborg är det främst TBT som är den stora utmaningen, säger Ida Fossenstrand, teknisk projektledare.

I höst planeras fältförsök med det färdiga materialet i en invallning av en mindre del av Arendalsviken, samtidigt som stora upphandlingar av bland annat sprängningar och processtabiliseringar är på gång.

– Vi håller på att utarbeta vår upphandlingsstrategi och hoppas vara igång i full skala med alla arbeten under 2018-2019, säger Ida Fossenstrand.

När den nya hamndelen anläggs kommer så kallade ålgräsängar att försvinna från sjöbotten. Ålgräs är en viktig del i havets ekosystem och fungerar som barnkammare för flera fiskarter. Som alltid när hamnen växer kompenserar man för intrång i naturen och kommer därför att återplantera minst lika mycket ålgräs som försvinner från Arendalsviken.

– Ålgräsplantorna är minst sagt kräsna. Strömmarna ska vara rätt, botten ska vara av rätt karaktär och ljusförhållandena måste vara perfekta. Ingen har gjort detta förut i vår typ av hamnmiljö, så det blir verkligen en utmaning att få ängen att växa och trivas, säger Ida Fossenstrand.

*Göteborgs Hamn AB ansvarar för att regelbundet ta upp ler- och slam från sjöbotten i hamnområdet så att sjökortsdjupet behålls.

Fakta nya terminalen

Var? På Hisingssidan i Göta Älvs mynning, mitt emellan Älvsborgshamnen och Arendalshamnen.

När? Bygget påbörjas 2017. Hamnen beräknas stå klar efter 2020.

Hur? Byggs av muddermassor som läggs i ett invallat område i Arendalsviken.

Varför? För att hantera ökande godsmängder inom Europa.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Unik lista: Så mycket elstöd har betalats ut till bygg- och fastighetssektorn

Lista Under de första tre dagarna sedan det att ansökan om elstöd till företag öppnade har över 17 000 företag sökt elstöd och Skatteverket har betalat ut drygt 1,9 miljarder kronor. Över 5 000 av företagen som sökt hör till bygg- och fastighetsverksamhet, det kan Fastighetssverige visa med hjälp av unik statistik över de ansökningar som hittills har beviljats och betalats ut.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige