Image

God inledning på året för SSM

Bolag Vd Mattias Roos beskriver inledningen på året som god med en betydande tillväxt i projektportföljen.
Publicerad den 18 Maj 2017
Mattias Roos. Bild: Peter Knutson
Mattias Roos.

Sammanfattning av första kvartalet 2017:
• Nettoomsättningen ökade till 136,4 miljoner kronor (72,9).
• Rörelseresultatet minskade till 21,2 miljoner kronor (28,5).
• Bruttomarginalen ökade till 17,4 procent (17,2).
• Rörelsemarginalen uppgick till 15,6 procent (39,1).
• Resultat efter skatt uppgick till 14,4 miljoner kronor (25,0).
• Resultat per aktie uppgick till 0,48 kronor (0,83).
• Kassaflödet uppgick till -1,5 miljoner kronor (-87,8).
• Räntabilitet på eget kapital uppgick till 18,5 procent (54,2).
• Soliditeten uppgick till 32,2 procent (31,7).
• Förvärv av 530 byggrätter i Mariehäll samt Täby.
• 96,7 procent (98,6) försäljningsgrad av bostäder i produktion.

Väsentliga händelser efter balansdagen:
• Börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista (Mid-cap) 6 april 2017 tillsammans med en nyemission om 9 152 542 aktier.
• Försäljningsstart av 387 bostadsrätter inom ramen för projekten Kosmopoliten i Kista Äng och Sollentuna Hills.
• Förvärv av 425 byggrätter i Spånga och Akalla.
• Projektportföljen uppgick vid rapporteringsdatum till 5 932 byggrätter.

Mattias Roos, vd och koncernchef, kommenterar kvartalet:
– Vi inleder årets första fem månader med att ytterligare ha utökat och förstärkt vår projektportfölj med 955 byggrätter. Vår fokuserade portfölj, som i sin helhet finns i semi-centrala lägen nära goda kommunikationer, består nu av närmare 6 000 byggrätter som antingen är i planerings- eller produktionsfas. Vår framgång inom förvärv av byggrätter visar att vår investeringsstrategi fungerar väl, och att det finns ett högt förtroende för bolagets kompetens och kapacitet till att utveckla relevanta, tidsenliga och kvalitativa bostäder.

– Kvartalets minskade resultat och rörelsemarginal kan framförallt förklaras med en lägre resultatandel från JV-projekt, jämförelsestörande poster samt ökade centrala kostnader. För att få en rättvisande bild över bolagets utveckling är det därför viktigt att titta på vår verksamhets utveckling över en längre tid, där det framgår att vår utveckling är i linje med våra operativa och finansiella mål.

– Årets planerade produktionsstarter och en positiv försäljningsstart gör att SSM har goda förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt även under 2017.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De gick bäst på börsen i juli

Lista Fastighetssverige har tittat närmare på vilja av de noterade fastighetsbolagen som gick bäst på börsen under juli månad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY