Image
Galjaden utvecklar och avyttrar i Tallinn.
Galjaden utvecklar och avyttrar i Tallinn. Bild: Galjaden Fastigheter

Galjaden säljer i Tallinn

Transaktioner Galjaden har under inledningen av 2021 slutfört projekt och avyttrat ett antal fastigheter man äger och deläger i Estland.
Publicerad den 3 Februari 2021

Totalt rör det sig om fastigheter om cirka 16 000 kvadratmeter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 300 miljoner kronor som nu avyttras. I portföljen ingår såväl lager/industrifastigheter samt det nybyggda Centret för sjukvårdsrelaterade företag om cirka 10 000 kvadratmeter kontor och mottagningsrum i Tallinn som utvecklats tillsammans med Fredrik Gyllenhammar och lokalt etablerade bolag. Transaktionerna följer den strategi om fastighetsutveckling med tillförandet av kunskap och kapital för genomförandet som man tidigare initierat.
– Våra fastighetsinvesteringar i Estland har verkligen varit lärorika och hade inte gått att genomföra utan ett väldigt duktigt lokalt management. Investeringarna har kunnat genomföras med väsentligt lägre motpartsrisk än i Sverige, men troligen till en högre marknadsrisk. Avkastning på såväl eget kapital som totalt kapital har legat i linje med den avkastning vi uppburit från våra svenska investeringar, med viss hjälp av euron, säger Martin Hansson, vd och delägare i Galjaden Fastigheter.
– Det vi nu avyttrar är sådant som hade sin upprinnelse i den turbulenta tiden runt 2008, vi ser fram emot att göra fler investeringar i Baltikum där vi kan tillföra såväl kunskap som kapital men framöver måste man nog vara än mer vaksam på Eurokursens utveckling om man vill göra investeringar som inte är kronor. Det är små ekonomier men med låg skuldsättning och som hela tiden utvecklats i rätt riktning.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så kan det nya megabolaget styras framöver

Bolag En sammanslagning av Kungsleden och Castellum skulle skapa Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag med en fastighetsportfölj värd hela 157 miljarder kronor. Fastighetssverige berättar mer om hur det potentiella megabolaget kan komma att styras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY