Image
Skeppsbron utvecklas.
Skeppsbron utvecklas. Bild: Kanozi Arkitekter

Fem byggherrar ska utveckla Skeppsbron

Bygg/Arkitektur Fem aktörer har valts för nästa steg i utvecklingen av Skeppbron på Södra Älvstranden i Göteborg.
Publicerad den 24 April 2017

Den nästa etappen innehåller 450 bostäder och 30 000 kvadratmeter lokalytor för butiker, restauranger, kontor och framför allt. Dessutom vill man skapa göteborgarnas nya mötesplats vid älven. Älvstranden Utveckling har nu fattat beslut om tilldelning på den markanvisning som utlystes i början av året.

De byggherrar som fått tilldelning är:

Byggrätt A, 12 930 kvadratmeter: Veidekke Bostad (arkitektkontor: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor)

Byggrätt B, 12 160 kvadratmeter: AF Projektutveckling (arkitektkontor: Okidoki Arkitekter)

Byggrätt C, 400 kvadratmeter: Studor (arkitekt: Susan Dahllöf, Studor)

Byggrätt D, 360 kvadratmeter: BJC Group (arkitektkontor: Kjellgren Kaminsky Architecture)

Byggrätt E, 400 kvadratmeter: TB Projekt Väst (arkitektkontor: Tengbom)

Byggrätt F, 300 kvadratmeter: BJC Group (arkitektkontor: Kjellgren Kaminsky Architecture)

De anvisade kvarteren avser bostadsrätter.

– Nu när kvarterens byggaktörer är utvalda tar vi ett stort kliv framåt i utvecklingen av Skeppsbron, det känns mycket positivt. Det blir en viktig pusselbit i helheten, säger Mattias Jonsson, styrelseordförande, Älvstranden Utveckling.

Utvecklingen av Skeppsbron sker i flera etapper där nytt resecentrum och spårväg redan finns på plats. Byggnation av det långsträckta kajgaraget pågår genom Parkeringsbolaget och Higab har dragit igång upprustningen av fastigheten Skeppsbron 4 (Kinesiska Muren). Kommande pusselbitar blir utveckling av kvarter med bostäder och levande bottenvåningar samt allmän plats med grönytor, kajer, promenadstråk längs älven och ett utomhusbad.

Rune Arnesen, projektchef Skeppsbron, Älvstranden Utveckling understryker:

– Mötesplatsen ska möjliggöra att alla göteborgare kommer nära vattnet och kan umgås på lika villkor. Skeppsbron är till för alla, inte bara för de som bor i området. Detta var en bärande del i en omfattande dialogprocess som genomfördes för ett tiotal år sedan. Den tanken finns kvar i hjärtat av visionen för Skeppsbron. Det här ska bli en ny självklar mötesplats i Göteborg. Våra utvalda aktörer är alla införstådda med vad vi tillsammans ska skapa på Skeppsbron. Det känns mycket bra.

Arbetet med att utveckla kvarteren kommer att ske i ett konsortium som leds av Älvstranden Utveckling där markanvisade byggherrar, övriga tillkommande aktörer och fastighetsägare ingår.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Veidekke Bostad AB på Branschguiden

Veidekke kännetecknas av en stark företagskultur som tror på att engagemang och involvering är grunden för all framgång. Därför erbjuds vi medarbetare att bli delägare. Tillsammans äger vi ca 20% av Veidekke och är en av företagets största ägare.

Vi på Veidekke vet att involvering gör vårt arbete roligare, effektivare, säkrare, mer innovativt, ger bättre kvalitet – OCH är lönsammare. För alla. Därför involverar vi alltid alla parter i våra projekt – från våra egna medarbetare till beställare, leverantörer, arkitekter, underentreprenörer, kringboende och slu...

Läs mer om Veidekke Bostad AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Lågkonjunktur skulle kunna stärka oss"

Bolag Efter en period av stark tillväxt renodlar John Mattson sin fastighetsportfölj för att stärka bolaget ytterligare inför framtiden. För Fastighetssverige berättar vd:n Per Nilsson om hur man parerat de ekonomiska utmaningarna under årets första halva, hur fokus ser ut för resten av året och varför en eventuell lågkonjunktur 2023 faktiskt skulle kunna stärka bolaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige