Image

Fastpartner utökar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Fastpartner emitterade i mars ett fyraårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. Nu har bolaget emitterat ytterligare 100 miljoner kronor under obligationslånet, vilket innebär att dess rambelopp om 500 miljoner kronor därmed är utnyttjat till fullo.
Publicerad den 17 Oktober 2014

Obligationslånet, som är icke säkerställt, löper med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta + 2,25 procentenheter. De ytterligare obligationerna har emitterats till en kurs om 98,70 procent av nominellt belopp och har slutligt förfall den 21 mars 2018.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål som investeringar i befintligt fastighetsbestånd, fastighetsförvärv och eventuell omstrukturering av låneportföljen. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Fastpartner kommer att ansöka om att även de ytterligare obligationerna blir föremål för notering på Nasdaq Stockholm.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY