Image

Fastighetsägarna överklagar detaljplanen för C4 Shopping

Juridik Fastighetsägarna Syd har överklagat Kristianstads kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för C4 Shopping i Hammar.
Publicerad den 30 Maj 2014

- Vi anser att de negativa effekterna av byggandet av C4 Shopping i Hammar är långt fler än de positiva för både enskilda intressen och Kristianstad kommun. Därför vill vi att Länsstyrelsen upphäver detaljplanen för Hammar, säger Diana Ercegovic, chefsjurist på Fastighetsägarna Syd.

I överklagandet lägger Fastighetsägarna Syd stor vikt vid analysföretaget WSP:s granskning av den handelsutredning som bland annat ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut om Hammar. WSP:s rapport visar långt mer omfattande negativa effekter för den redan etablerade centrum- och externhandeln än den tidigare gjorda utredningen.

- Rapporten visar att det blir överetablering. Köpkraften räcker helt enkelt inte till när Kristianstads handelsyta växer med 200 procent på några år. Det fattas en miljard kronor i köpkraft, då man tidigare överskattat kundunderlaget i upptagningsområdet och inte räknat med e-handelns snabba tillväxt, säger Göran Höckert, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd.

Enligt WSP: s rapport tappar centrumhandeln cirka 20–25 procent av omsättningen och det redan befintliga externhandelsområdet Härlöv cirka 10–15 procent om C4 Shopping byggs. Detta innebär sämre långsiktig lönsamhet för handlare och näringsidkare och leder till nedläggningar, uppsägningar och omflyttning av verksamheter. För fastighetsföretagen bli konsekvenserna minskade hyresintäkter och lägre fastighetsvärden som påverkar både investeringsförmågan och investeringsviljan.
WSP:s rekommendation är att fortsätta utveckla handelsytorna i city och satsa på utbyggnad av externhandelsområdet Härlöv.

- Varför börja om från noll när kommunen redan plöjt ner en massa skattepengar i Härlöv. Här finns redan infrastruktur och kommunikationer på plats. Området kan växa ytterligare utan att det belastar skattebetalarna, säger Göran Höckert.

Bakom C4 står ett antal privatpersoner med lokal anknytning.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Kommer inte bygga på spekulation"

Bolag Catena sitter på en stor projektportfölj. Men trots att man gjort ett rekordår håller man igen på projektstarter – särskilt under den tid det tar för hyresgäster att komma till beslut om lokalbehov och avtal, berättar vd Jörgen Eriksson under bolagets bokslutspresentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige