Image
Reinhold Lennebo.
Reinhold Lennebo. Bild: Fastighetsägarna

Fastighetsägarna: "Orealistiska förväntningar på sänkta hyror"

Sverige Fastighetsägarna ställer sig frågande till det som regeringen presenterade på skärtorsdagen. Den förteckning över vilka branscher som kommer att omfattas av regeringens stödpaket till lokalhyresgäster är mycket mer omfattande än vad som tidigare angivits. Därmed skapar regeringen orealistiska förväntningar, menar Fastighetsägarna.
Publicerad den 9 April 2020

Näringsminister Ibrahim Baylan presenterade på skärtorsdagen ett förtydligande av vilka branscher som kommer att omfattas av regeringens hyresstödspaket. Paketet ligger nu hos EU-kommissionen för godkännande och regeringen förväntas kunna fatta beslut om paketet veckan efter påsk. Det är betydligt fler branscher som regeringen föreslås ska omfattas av stödet än som tidigare kommunicerats.

– Regeringen och Ibrahim Baylan skapar orealistiska förväntningar om sänkta hyror. Jag är mycket förvånad över att regeringen höjer konfliktnivån mellan aktörerna när det vi behöver är samförstånd och ett regelverk för stödet. Det är ett gemensamt ansvar som ska tas och det duger inte att regeringen pekar på en av flera aktörer, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Regeringen har ännu inte lämnat besked om hur stora stöden till enskilda företag kan vara eller hur det i praktiken ska hanteras. Förseningen och fördröjningen av klara besked har skapat en osäkerhet bland landets fastighetsägare och lokalhyresgäster som inte hade behövts finnas.

– Vi är oroliga för att breddningen av verksamheter som ska omfattas innebär att förväntningarna blir orealistiska och att det statliga stödet på fem miljarder kronor inte räcker. I flera grannländer planeras nu stödpaket som är betydligt mer omfattande och som skulle rädda många fler företag och jobb, säger Reinhold Lennebo.

– Det är viktigt att det fortsatta arbetet sker i samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäster i de stödberättigade verksamheterna. Regeringen lägger ett stort ansvar på fastighetsägarna att hantera offentliga medel som ska stötta lokalhyresgästerna. Men man kan inte lägga över detta ansvar på en hel bransch utan att man är tydlig med hur tillämpningen ska ske. Det är regeringens uppgift. Våra medlemmar behöver därför ett tydligt statligt regelverk om hur och när stödet får användas för att kunna fatta beslut som fungerar för dem och deras hyresgäster, säger Reinhold Lennebo.

– Det nu beslutade stödpaketet avser hyresstöd under andra kvartalet. Det tredje kvartalet närmar sig med snabb takt och vi vet att det kommer att behövas mer stöd. Regeringen måste inse allvaret och framöver agera både snabbare och mer kraftfullt, säger Reinhold Lennebo.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Flyttar in i centralt pangläge – tar över efter amerikanska jätten

Uthyrning Under våren stängde Pizza Hut en av sina två Göteborgs-restauranger, centralt belägen i Sigillets fastighet i korsningen Kungsgatan-Västra Hamngatan inom CBD. Nu har en populär koncept-aktör huggit på den vakanta lokalen och kommer att slå upp portarna i höst. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige