Image
Anders Holmestig.
Anders Holmestig. Bild: Olof Holdar

Fastighetsägarna om regeringens utspel om att göra om kontor och butiker till bostäder

Bostäder Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda hur reglerna kan ändras för att byggnader ska kunna användas mer flexibelt och till exempel omvandla kontor till bostäder. – Vi är positiva till att befintliga byggnader kan användas på olika sätt under en livscykel, men det kommer inte lösa bostadsbristen som bostadsministern hoppas, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.
Publicerad den 6 November 2020

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att snabbutreda hur bland annat reglerna i plan- och bygglagen (PBL) kan bli mer flexibla för att underlätta ombyggnad av kontors- och butikslokaler till bostäder. Regeringens förhoppning är att åtgärderna ska leda till fler bostäder i centrala lägen.

– Regeringen vill se att det befintliga fastighetsbeståndet används på bästa sätt, och att användningen för en och samma byggnad är flexibel. Det är inte minst viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv och för att skapa fler bostäder för unga vuxna och studenter, säger bostadsminister Per Bolund (MP).

Anders Holmestig:
– Det är bra att regelverket ska bli mer flexibelt, för att underlätta för fastighetsägare att kunna ändra inriktning i en fastighet i takt med att behoven och efterfrågan förändras. Det är både hållbart och nödvändigt. Men vi behöver långsiktiga regelförbättringar som gör det möjligt att ändra inriktning inte bara från kontor och affär till bostad utan generellt.

Fastighetsägarnas delar inte regeringens syn på kontorsmarknadens utveckling.
– Efterfrågan på kontor är stabil och även om hem- och distansarbete kan komma att bli en del av arbetsveckan vet vi att kontoren behövs för att skapa kreativitet, utveckling och företagskultur, säger Anders Holmestig.

– Enbart flexiblare regelverk kommer inte lösa bostadsbristen varken på kort eller lång sikt. Det behövs också andra och fler åtgärder på hyresmarknaden och att även skattelagstiftningen ses över.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför får Odd Molly ett "nygammalt" bolagsnamn

Bolag Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober blev det klart att fastighetsbolaget Odd Molly International ska byta namn till Logistea – ett bekant namn i fastighetskretsar som varit "ledigt" sedan den 29 september då före detta Logistea bytte namn till Athanase Innovation AB. För Fastighetssverige berättar Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman om tankarna bakom namnbytet och den fortsatta vägen framåt för bolaget som nu är ett helt renodlat fastighetsbolag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY