Image

Fabege räntesäkrar låneportföljen

Bolag Det är historiskt låga långräntor just nu. Fabege väljer därför att räntesäkra 30 procent av sin låneportfölj.
Publicerad den 23 Augusti 2011
Bild: Fabege

Fabege har valt att ingå ränteswapavtal om totalt fem miljarder kronor, vilket motsvarar 30 procent av bolagets totala låneportfölj.

Avtalen har ingåtts på följande löptider:
# 1,0 miljarder kronor på tre år.
# 1,5 miljarder kronor på fem år.
# 1,5 miljarder kronor på sju år.
# 1,0 miljarder kronor på tio år.

Ränteswapavtalen innebär att Fabege betalar en fast årlig ränta mellan 2,18 och 2,73 procent exklusive marginal.

Eftersom de långa räntorna är i nivå med korta Stibor tre månader innebär räntesäkringen i dagsläget ingen ökad kostnad för Fabege.

Därutöver har Fabege förlängt befintliga stängningsbara swapar om 2,7 miljarder kronor i ytterligare cirka tre år. Förlängningarna innebär en minskning av räntekostnaden med cirka 1 procent i de aktuella swaparna vilket innebär att Fabeges räntekostnader minskar med cirka 27 miljoner kronor per år till och med 2013.

- Den historiskt låga nivån på långräntorna motiverar en längre räntebindning samtidigt som kassaflödet i skuldportföljen förbättras, kommenterar Åsa Bergström, vice vd samt ekonomi- och finanschef på Fabege.

- Den lägre risknivå som räntebindningen innebär skapar större säkerhet och flexibilitet inför framtiden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Riksbankens dystra analys av fastighetssektorn

Ekonomi/Finansiering I sin senaste finansiella stabilitetsrapport som presenterades under tisdagen målar Riksbanken upp en potentiellt dyster framtid för fastighetsbolagen, där de svenska bankernas stora och ökande utlåning till kommersiella fastighetsföretag utgör en betydande sårbarhet för bolagen och det finansiella systemet. Fastighetssverige har gått igenom rapporten och hittar en sammantaget negativ analys av fastighetssektorn som pekas ut som särskilt känslig för stigande räntor.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige