Image

Exploateringsavtalet för C4 Shopping klart

Bygg/Arkitektur Kristianstads kommun och C4 shopping är överens om en fördelning av kostnaderna för etableringen av ett handelsområde vid Hammmarshus.
Publicerad den 13 Mars 2014

Priset som C4 Shopping – med vd Per Persson – ska betala till kommunen blir 116,7 miljoner kronor.

Det föreslagna exploateringsavtalet innebär att C4 shopping förbinder sig att betala 102,5 miljoner för utbyggnaden av området runt handelscentret. Exploateringsbidraget ska bekosta större delen av vägar, rondeller, gång- och cykelvägar, cykeltunnel, grönområden och belysning som ska anläggas.
Kommunen avsätter 46,5 miljoner för investeringarna, där den största posten är Hammarleden, som ska ta över trafiken från Blekingevägen genom Hammar. På så vis skapas en ny östlig infart till Kristianstad enligt intentionerna i den fördjupade översiktsplanen ”Kristianstad växer” 2009.

I den nya detaljplanen, som godkänts av byggnadsnämnden och nu går vidare till kommunfullmäktige för antagande i april, har stor vikt lagts vid trafiklösningarna för det nya område, som planeras att omfatta totalt omkring 77 000 kvadratmeter handel och upp till 400 bostäder.

– C4 Shopping får betala ett betydligt högre pris för mark och exploatering än vad som är brukligt i Kristianstad, om man till exempel jämför med etableringar på Härlövsområdet eller i centrum, säger kommunens mark- och exploateringschef Patrik Möller.

Det främsta skälet till att projektet blir så dyrt är att det för med sig en stor infrastrukturutbyggnad.

– Dessutom ställer detaljplanen väldigt höga krav på kvaliteten i området. Hammar ska som helhet vara ett bra område för både boende och besökare, säger Patrik Möller.

Målsättningen är att den första etappen med shoppingcenter och livsmedelsbutik i Hammar stå klar att öppna hösten 2016. I nästa steg går kommunen nu vidare med planeringen av bostadsområdet utmed Blekingevägen, som är tänkt som en stadsdel med både låga bostäder med trädgård eller uteplats och flerbostadshus på upp till sex våningar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

SEB:s makroekonom: Riksbanken sänker räntan i maj

Ekonomi/Finansiering Riksbanken genomförde flera räntehöjningar på rad och nu talar en del bedömare om att inflationen kommer ner runt två procent vid halvårsskiftet. Går det att redan nu skymta det ekonomiska ljuset – eller lurar det nya utmaningar runt hörnet? Vad behöver vi tänka på framöver när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör? Marcus Widén, makroekonom på SEB, satte ljuset på detta under Stora proptechdagen i Stockholm.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige