Image

DTZ: 54 miljarder öronmärkta för Sverige

Sverige DTZ Research lanserar idag den tionde utgåvan av ”Great Wall of Money”. Av rapporten framgår att det resta kapitalet för fastigheter når rekordnivåer. För Sverige uppgår det öronmärkta kapitalet till 54 miljarder kronor.
Publicerad den 7 Oktober 2014
Agneta Jacobsson. Bild: Torbjörn Persson
Agneta Jacobsson.

Totalt anger rapporten att 2 960 miljarder kronor i nytt kapital finns tillgängligt globalt för fastighetsinvesteringar. Detta är en ökning med 15 procent, jämfört med den uppskattning som gjordes för ett halvår sedan.

Mest kapital har rests för investeringar i Amerika, 1 080 miljarder kronor, vilket är en uppgång med 16 procent jämfört med för sex månader sedan. Europa ökade med 11 procent till 1 030 miljarder kronor. Den kraftigaste uppgången, 20 procent, uppmättes i kapitalet inriktat mot Asien och Stillahavsområdet, som nu uppgår till 850 miljarder kronor.

För Sveriges del har det rests 54 miljarder kronor i nytt kapital, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande beräkning för ett halvår sedan. Ser man till hela Norden uppgår kapitalet till 93 miljarder kronor, en ökning med 11 procent.

- Vi upplever att det råder en väldigt stark efterfrågan på fastigheter. Nu börjar intresset också öka även från internationellt kapital, säger Agneta Jacobsson, vd för DTZ i Sverige och ansvarig för den nordiska samordningen.

Tillväxten i rest kapital beror främst på ett ökat tillflöde av eget kapital. Den genomsnittliga belåningsgraden globalt sett har förblivit oförändrad på 55 procent. Den kraftiga tillväxten i rest kapital bekräftar DTZ Researchs uppfattning att efterfrågan på fastigheter är stigande och att investerarna är medvetna om att investeringsmöjligheterna är tidsbegränsade i flertalet marknader.

Andelen fonder som är inriktade på ett enskilt land har fortsatt att öka. Dessa så kallade single country funds representerar idag 62 procent av det resta kapitlet, jämfört med 55 procent för ett år sedan. De högst rankade länderna för dessa fonder är USA, Storbritannien, Kina, Japan och Tyskland, vilket är oförändrat jämfört med ett halvår sedan.

DTZ:s rapport visar att nära hälften (46 procent) av det resta kapitalet är öronmärkt för opportunistiska investeringar. Detta tyder på ökande förväntningar om opportunistiska investeringsmöjligheter bland annat beroende på förväntningar om skärpa återbetalningskrav och därigenom tvångsförsäljning av fastigheter. Det finns även förväntningar om kommande investeringsmöjligheter i Kina, där tillgången på finansiering förväntas minska varigenom fastighetsutvecklare kan bli tvungna att sälja.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så här går affärerna för Croisette

Bolag Fastighetssverige diskuterar med Nesme Jari som är Senior Associate Leasing vid Croisette. Det här arbetar de med just nu, så här ser kontorsmarknaden ut och på det här sättet fyller de upp tomma butikslokaler.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY