Image
Greg Dingizian framför Malmö Arena-området. Obs. Bilden är ett montage.
Greg Dingizian framför Malmö Arena-området. Obs. Bilden är ett montage. Bild: Magnus Franzén och HomeQ

Doxas förvärv av kvarteret Malmö Arena klart

Transaktioner Doxa meddelade den 9 september 2021 att bolaget ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av kvarteret Malmö Arena. Efter fortsatta förhandlingar har Doxa nu ingått bindande aktieöverlåtelseavtal om förvärvet. Tillträde beräknas ske senast den 28 februari 2022.
Publicerad den 1 December 2021
Annons
Image

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor. Fastigheterna, som har en total yta om cirka 77 000 kvadratmeter, är i princip fullt uthyrda och genererar ett årligt driftnetto om cirka 95 miljoner kronor.

Doxa kommenterar:
– Det är väldigt glädjande att i dag kunna meddela att vi slutför förvärvet av kvarteret Malmö Arena. Med detta förvärvar vi en välbelägen och modern blandfastighet med långa kontrakt och stabila hyresgäster, samt skapar vi en attraktiv plattform för vår fastighetsverksamhet och stärker Doxas intjäning och kassaflöde betydligt, säger Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande.

Förvärvet sker i bolagsform och köpeskillingen kommer att fastställas genom en sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde för fastigheterna (uppgående till cirka 1,9 miljarder) kronor och fastigheternas bokförda värde per dagen för tillträdet och med avdrag för latent skatt.

Köpeskillingen ska erläggas genom att Doxa till säljaren emitterar 45 miljoner aktier i Doxa till ett värde om 405 miljoner kronor och kontant betalar resterande del av köpeskillingen. Säljaren kommer kvarstå med en revers om 200 miljoner kronor.

De 45 miljoner aktierna ska, i enlighet med avsiktsförklaringen, emitteras till en teckningskurs om nio kronor per aktie. Att del av köpeskillingen betalas i nyemitterade aktier anser styrelsen vara i Doxas och aktieägarnas bästa intresse och bidrar till att skapa värde för Doxas aktieägare.

Tillträde beräknas ske senast den 28 februari 2022, villkorat av att Doxa erhåller godkännande i den pågående förnyade noteringsprocessen hos Nasdaq First North Growth Market.

Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Doxa i transaktionen.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige