Image
Greg Dingizian framför Malmö Arena-området. Obs. Bilden är ett montage.
Greg Dingizian framför Malmö Arena-området. Obs. Bilden är ett montage. Bild: Magnus Franzén och HomeQ

Doxa tar in 216 miljoner i riktad nyemission

Bolag Doxa tar in 216 miljoner kronor till en teckningskurs om 12 kronor per aktie. Teckningskursen innebär en rabatt om 16 procent jämfört med torsdagens stängningskurs.
Publicerad den 8 Oktober 2021

De befintliga större aktieägarna Greg Dingizian genom Adma Förvaltnings AB, Erik Selin genom Skandrenting AB och Marjan Dragicevic genom Dragfast AB har uttalat sitt stöd för genomförandet av nyemissionen. Ingen av de nämnda ägarna har erbjudits att teckna aktier i nyemissionen.

Nyemissionen har tecknats av ett fåtal investerare, genom bolag eller privat, med erfarenhet av investeringar inom fastighetsbranschen. Bland investerarna förekommer befintliga aktieägare vars deltagande har bedömts vara av stor vikt för genomförandet av nyemissionen på ett framgångsrikt sätt.

Förekomsten av befintliga aktieägare bland investerarna har således legat i samtliga aktieägares bästa intresse. Den enda större befintliga aktieägaren som deltar är Bergendahl & Son AB, som tecknar 9 000 000 aktier i nyemissionen.

Tillkommande aktieägare i bolaget genom nyemissionen är Martin Gren via bolag, Jacob Karlsson via bolag samt Danir AB (Dan Olofsson)
Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett anbudsförfarande, varigenom ett flertal investerare fått möjlighet att inkomma med anbud. I ljuset av denna process är det styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig.

Doxa har sedan nyemissionen i juni i år kommunicerat ett flertal betydande framsteg för utvecklingen av bolagets nya verksamhetsinriktning. Bland annat tillkännagavs nyligen bolagets intention om att förvärva kvarteret Malmö Arena i en fastighetsaffär med ett totalt värde om cirka 1,9 miljarder kronor.

Greg Dingizian, styrelseordförande för Doxa, tillika Doxas största ägare genom Adma Förvaltnings AB:
– Genom denna transaktion säkrar Doxa kapital för en acceleration av den nya verksamhetsinriktningen inom fastighetsbranschen och breddar även ägarbasen med ett antal starka ägare. Detta stärker Doxas förutsättningar att ta nästa steg i utvecklingen. Både i egenskap av styrelseordförande för Doxa och i egenskap av större ägare ser jag mycket positivt på denna emission.

Nyemissionen innebär en utspädning för Doxas befintliga aktieägare om cirka 9,8 procent.
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Acrinova tar sig an Nasdaqs huvudlista

Bolag Nästa vecka flyttas Arcinova upp på Nasdaq Stockholm. Det är ett betyg på att företaget går rätt väg, menar vd:n Ulf Wallén som inte tycks oroad av den senaste tidens turbulenta aktiemarknad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige