Image
Greg Dingizian.
Greg Dingizian. Bild: Johan Wessman/News Øresund

Doxa förvärvar 40 procent av Halmstad-bolag

Transaktioner Doxa har ingått avtal med Fastighetsstaden Holding AB som innebär att Doxa blir ägare till 40 procent av aktierna i Fastighetsstaden i Halmstad AB. Fastighetsstaden äger ett trettiotal kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Halmstad med ett fastighetsvärde på 1 625 miljoner kronor.
Publicerad den 26 November 2021

Doxa meddelade den 11 oktober 2021 att bolaget ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av 40 procent av aktierna i Fastighetsstaden. Efter fortsatta förhandlingar samt genomlysning av Fastighetsstaden och dess tillgångar har Doxa och säljaren nu ingått avtal om förvärvet. Fastighetsstaden är ett Halmstadbaserat fastighetsbolag och ägare till ett trettiotal kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter med ett fastighetsvärde om 1 625 miljoner kronor och med årliga hyresintäkter uppgående till 100 miljoner kronor.

Doxa kommenterar:
– Vi är mycket glada och stolta över att idag kunna meddela att vi inträder som delägare i Fastighetsstaden. Genom förvärvet tar vi ett stort och viktigt kliv i arbetet med realiserandet av Doxas nya verksamhetsinriktning. Förvärvet av andelen i Fastighetsstaden, som äger både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter, passar mycket bra in i Doxas strategi att bygga och förvalta en bred portfölj av tillgångar som sträcker sig över flera fastighetssegment och geografiska delmarknader i syfte att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning över tid, säger Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande.

Säljaren kommenterar:
– Vi har sedan en tid tillbaka sökt en partner som tillför kompetens & kontakter till Fastighetsstaden, inte minst inom det finansiella området. Affären med Doxa möjliggör en fortsatt expansion i linje med våra tillväxtmål. Successivt kommer två av mina söner, Max och Pontus, ta över rodret för Fastighetsstaden och vi hyser alla ett stort förtroende för Doxa, dess styrelse och storägare. Vi ser med tillförsikt fram emot en intressant tillväxtresa tillsammans, säger Greger Petersson, Fastighetsstadens styrelseordförande.

Doxa ska på tillträdesdagen betala en köpeskilling om 46,7 procent av ett belopp som kommer att fastställas genom en sedvanlig beräkning av Fastighetsstadens egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde (1 625 MSEK) och bokfört värde för fastigheterna per tillträdesdagen med avdrag för latent skatt. Av köpeskillingen ska 180 miljoner kronor erläggas genom att Doxa genomför en riktad nyemission av 15 000 000 aktier, varvid teckningskursen per aktie ska uppgå till tolv kronor. Resterande del av köpeskillingen ska erläggas kontant av Doxa på tillträdesdagen. Tillträdet förväntas äga rum senast den 30 december 2021.

Snarast möjligt efter tillträdesdagen kommer Fastighetsstaden att genomföra en riktad nyemission av aktier till säljaren, genom vilken Doxas ägarandel i Fastighetsstaden utspäds ned till 40 procent. Säljaren ska som betalning i nyemissionen tillskjuta 10 000 000 av de erhållna aktierna i Doxa till Fastighetsstaden.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna i Doxa till säljaren fastställdes genom avsiktsförklaringen den 11 oktober 2021. Att del av köpeskillingen betalas i nyemitterade aktier i Doxa anser styrelsen vara i Doxas och aktieägarnas bästa intresse. Att kunna erbjuda ett ägarskap i Doxa har varit en väsentlig del i att möjliggöra förvärvet och etablerar dessutom en förbindelse med säljaren, vilket förväntas vara till nytta för Doxa framöver.

Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Doxa och Advokatbyrån Hallgren & Partners är legal rådgivare till Fastighetsstaden Holding AB i transaktionen.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fler vill ha tyst på kontoret

Stora Kontorsdagen Göteborg 25 procent av svenska kontorsarbetare meddelar att de saknar utrymmen för tyst och fokuserat arbete på sin arbetsplats. Det visar en Demoskopundersökning beställd av Mer Arkitekter. Bristen på denna typ av arbetsplatser leder till stress och sjukfrånvaro. Utformningen och användandet av arbetsplatser har nu blivit en folkhälsofråga.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige