Image

De prisades på årets Arkitektgala

Event HSB:s hus i Örgryte vann det prestigefyllda Kasper Salin-priset på årets Arkitektgala. De var inte de enda som prisades under galan. En rad andra tunga utmärkelser delades ut.
Publicerad den 30 November 2016

Sveriges Arkitekters Bostadspris

Bostadspriset gick till Katscha för deras hus mitt i Motala ström i Norrköping. Juryn prisar både placering och den unika bostadsarkitekturen.

Juryns motivering: ”Katscha uppfinner nära nog sin egen tomt mitt i industrilandskapet i Norrköping. Byggnaden skapar nya platser och en bostadsarkitektur som är unik i Sverige idag. Genom sin form och sektion med dubbla takhöjder blir Katscha ett självklart tillskott i den enastående miljön vid Motala ström.”

Planpriset

Det var inte bara Kasper Salin-priset som hamnade i Göteborg. Staden tog även hem Planpriset för Frihamnen. En nytänkande medborgardialog och ett arbetssätt som uppmuntrar initiativ från både små och stora aktörer är vinnande faktorer som benämns som "ett inspirerande föredöme".

Juryns motivering: ”När sjöfarten flyttar ut mot havet tar Göteborg chansen att göra älven till en tillgång för alla. I planarbetet med Frihamnen har Göteborgs Stad utvecklat ett nytänkande arbetssätt för att bjuda in medborgarna, företagen och de kommunala förvaltningarna att samarbeta kring utvecklingen av en mer socialt och ekologiskt hållbar stad. Ett inspirerande föredöme.”

Guldstolen

Sveriges Arkitekters inredningspris Guldstolen går 2016 till arkitekt SIR/MSA Jonas Bohlin och restaurang Luzette på Stockholms Centralstation.

Juryns motivering: ”Ett vällagt pussel där delarna bildar en sammanhållen helhet som bär arkitektens välkända signatur. Med avstamp i klassisk restaurang- och kaféestetik har de enskilda delarna, tack vare omsorg om detaljerna, tillåtits blomma ut. Arkitekten visar en osviklig förmåga att finna nya grepp och lösningar som inte följer inredningsarkitekturens kortsiktiga trender utan snarare bidrar till att staka ut en ny riktning för disciplinen.”

Sienapriset

Sienapriset för årets bästa utemiljö går i år till Tullhusstranden i Simrishamn av landskapsarkitektkontoret Sydväst arkitektur och landskap. Stranden är första etappen i det utvecklade Sjöfartsstråket som ska skapa vattennära mötesplatser.

Juryns motivering: ”Med Tullhusstranden har Simrishamn fått ett förnyat fokus på stadens möte med havet. Med en landskapsarkitektur som på ett självklart sätt fogar samman stråk, rörelser, rum och ytor lyfter den sin omgivning. Resultatet är anspråksfullt i sin anspråkslöshet.”

Sveriges Arkitekters Villapris

Det blev Mölle by the Sea, bostadshuset med utsikt över hav och berg och med flödande ljusinsläpp i en öppen planlösning, som vann Sveriges Arkitekters Villapris 2016. Den tävlade mot ett skärdgårdshus, en villa i en Stockholmsförort och ett hus i Linköpings kommande stadsdel Vallastaden. Placeringen på tomten, avancerade tekniska lösningar och en fulländad trappa avgjorde till Mölles fördel.

Juryns motivering: ”Planlösningen ger perfekta förhållanden mellan öppenhet, utsikt och avskildhet. Genom att dra nytta av läget är vi utomhus och inomhus på samma gång. Hög arkitektonisk skärpa i helheten och in i minsta detalj gör Mölle by the Sea till en spännande och nyskapande villa i tiden.”

Arkitekt(h)en

Arkitekt(h)en föreslås tilldelas personer/organisationer/grupper/arkitektur som har skapat förutsättningar för att göra skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten gällande jämställdhets- och mångfaldsfrågor. I år gick priset till projektet KAN som syftar till att skapa möten mellan utrikesfödda och arbetsgivare. Bakom projektet står Kjellgren Kaminsky och Krook & Tjäder.

Juryns motivering: "För att i en situation där handlingsutrymmet kan tyckas begränsat ha skapat en plattform som gör stor insats för enskilda personer såväl som för branschen och samhället i stort."

Kritikerpriset

Kritikerpriset tilldelades arkitekterna och författarna Cecilia Björk och Laila Reppen för sitt mångåriga arbete med att sprida kunskap om kulturhistoriska kvaliteter i vardagsarkitekturen.

Juryns motivering: "I en tid då skenande fastighetspriser och skriande bostadsbrist dominerar diskussionen är det viktigt att samtiden kan spegla sig i tidigare tiders tankar och praktiker. Det är mer angeläget än någonsin att ha ett kulturhistoriskt perspektiv som kan peka på långsiktigt hållbar arkitektur."

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Arkitekterna Krook & Tjäder AB på Branschguiden

Krook & Tjäder är ett av Sveriges största arkitektkontor och en tongivande aktör i byggandet av staden. Vår kunskap sträcker sig genom hela kedjan i byggprocessen. Vi kan stadsbyggnad, arkitektur, landskap och inredning till produktdesign. Det skapar helhetssyn, verkshöjd och trygghet i genomförandet. Framför allt möjliggör vårt arbetssätt korta ledtider. Vår kompetens innefattar kreativ gestaltning med tydlig koppling till hållbarhet och beständigt byggande och en fastighetsekonomisk insikt och förståelse. Vi börjar med detaljplanen och fullbordar uppdraget med att rita byg...

Läs mer om Arkitekterna Krook & Tjäder AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige