Image

Corallen köper resterande 50 procent av Henry Ståhl i förtid

Transaktioner Corallen köper resterande 50 procent av Corhei Fastighets AB (före detta Henry Ståhl) av Heimstaden. Det underliggande fastighetsvärdet är 2 083 miljoner kronor.
Publicerad den 8 Mars 2016
Henrik Saxborn. Bild: Castellum
Henrik Saxborn.

Aktierna förvärvades för 555 miljoner kronor.

Den 13 april 2015 aviserade Corallen/Castellum och Heimstaden en affär som innebar att Castellum förvärvade 50 procent av aktierna i dåvarande Henry Ståhl Fastigheter AB (numera Corhei Fastighets AB) av Heimstaden AB.

Samtidigt slöts ett optionsavtal som gav Castellum möjlighet att tidigast inom 18 månader, den 29 november 2016, förvärva resterande 50 procent av det nya bolaget. Heimstaden erhöll en motsvarande option att sälja resterande 50 procent efter utgången av Castellums optionstid. Castellum har i dag förvärvat resterande aktiepost tidigare än planerat då undertecknande och tillträde skett samtidigt.

Affären omfattar 111 480 kvadratmeter i Norrköping, fördelat på tolv centralt belägna kontorsfastigheter och en välbelägen logistikfastighet, samt 51 024 kvadratmeter i Linköping fördelat på nio kontorsfastigheter, varav sex stycken är centralt belägna, två ligger i Mjärdevi-området och en vid Tornby-området.

Uthyrningsgraden uppgår till 84 procent och den genomsnittliga avtalstiden är 4,1 år. Hyresintäkterna på helårsbasis för 2016 beräknas uppgå till 159 miljoner kronor. De största hyresgästerna är Sectra, Brandel Invest & Förvaltning AB, Swedbank och Kunskapsskolan.

- Affären ger oss en god position i Norrköping och Linköping, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum. Vi är här för att stanna och fortsätta utvecklas, ett projekt är redan i gång och vi ser fler intressanta tillväxtmöjligheter.

- Vi känner oss trygga i att överlämna kvarvarande andelar i Corhei till Castellum. Vi har säkerställt att både personal och fastigheter har tagits hand om på bästa sätt och ser nu fram emot att fortsätta vår investering på bostäder i Norrköping och Linköpingsregionen. Vårt samarbete med Castellum fortsätter via vårt gemensamma åtagande om att tillsammans utveckla stadsmiljö och levande blandstad, säger Heimstadens vd Patrik Hall.

Castellum har långfristiga, outnyttjade krediter om cirka 5,6 miljarder kronor, vilka kommer att utnyttjas till investeringarna.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige