Image

Colliers: Stigande direktavkastningskrav för logistik

Sverige Colliers har gett ut sin Nordic Real Estate Review för kvartal 1 2012, en analys av den nordiska hyres- och fastighetsmarknaden. Colliers tror på stigande direktavkastningskrav för logistik medan det för kontorshyresmarknaden förväntas ligga stilla.
Publicerad den 6 Mars 2012

Alla fyra länderna – Danmark, Finland, Sverige och Norge - är att de betraktas som solida ekonomier.

Av rapporten framgår det också att den ökande globala ekonomiska osäkerheten har bidragit till att de nordiska länderna blir mer samstämmiga. Bland annat fick många transaktioner skjutas från Q4, 2011 till Q1, 2012 i alla fyra länder.

Eurokrisen som nu är det största orosmolnet i Europa påverkar även
fastighetsmarknaden. Att lösa fastighetsfinansieringen är nyckeln för ett starkt 2012 och alternativa finansieringar, som exempelvis företagsobligationer, kommer att öka under året. Direktavkastningskraven väntas ligga kvar runt 5,0 procent för kontor i de centrala delarna av Stockholm på grund av dem stora efterfrågan band institutionella
investerare som inte är lika beroende av finansiering.

Den stora konkurrensen bland ett fåtal fastighetsbolag håller ner direktavkastningen kring 5,25 procent i centrala
Göteborg medan avkastningskravet i Malmö väntas stiga till runt 6 procent.

För externhandeln, speciellt i sekundära lägen, väntas stigande
direktavkastningskrav tillsammans med sjunkande hyresnivåer på grund av problem med att fylla upp befintliga vakanser.

Logistik är det segment som för tillfället har svårast att få finansiering då flertalet banker anser att logistikinvesteringar som mer riskfyllda än andra fastighetsslag trots bra lägen och hyresgäster. Detta har lett till att hälften av årets logistikbyggnationer finansieras av slutanvändaren själv.

Finansieringssvårigheterna inom segmentet väntas medför att direktavkastningen stiger till runt 7 procent under året, enligt Colliers.

Trots oron på marknaden sista halvåret har kontorshyresmarknaden haft ett bra år med stigande hyresnivåer. Framförallt Göteborg har haft en stark utveckling där hyror över 3 000 kronor per kvadratmeter har noterats. Det finns inga tecken än på en vikande hyresmarknad även om ledtiderna ökat något. Utvecklingen av den svenska ekonomin är en styrande faktor
under året men en fortsatt hög efterfrågan tillsammans låga vakanser gör att hyrorna ändå förväntas ligga oförändrade under året trots den ekonomiska oron.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Colliers International Sweden AB på Branschguiden

Colliers är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av entreprenörsanda.
Vårt svenska team består av ett 40-tal experter som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.

Colliers experter erbjuder kvalificerad kunskap inom Capital Markets, Leasing, Corporate Solutions samt Valuation. Med kontor i både Stockholm och Göteborg samt ett starkt nordiskt samarbete ser vi till at...

Läs mer om Colliers International Sweden AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson: "Det kommer bli ett förvärv där i år"

Bolag P-G Persson är nu inne på sitt fjortonde år som börs-vd för Platzer Fastigheter och är utan tvekan en av de tongivande branschprofilerna som är med och bygger staden Göteborg. Här berättar han mer om varför bolaget aldrig breddat sig utanför Göteborgsområdet, hur kontorssituationen i staden kommer påverkas med alla nyetableringar som är på gång och ett förvärv som han garanterar kommer bli av under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY