Image
Emma Rudenstam.
Emma Rudenstam. Bild: CauseyWestling

Causey Westling tillsätter COO

Bolag Causey Westling fortsätter sin tillväxtresa och är i dag den största skattebyrån med specialisering på fastighetssektorn, samtidigt som fler och fler av kunderna återfinns inom andra marknader. Inför fortsatt expansion har en stabil position uppnåtts dels genom en intensiv satsning på digitala tjänster, dels genom drivkraften att göra skattefrågan relevant för en bredare grupp befattningshavare än traditionellt. För att möta en växande efterfrågan och kontinuerligt förstärka företagets erbjudande har den mångåriga medarbetaren och tidigare affärsutvecklingschefen Emma Rudenstam utnämnts till Chief Operating Officer.
Publicerad den 13 Oktober 2020

Den nyinrättade COO-rollen består av en kombination av operativt arbete och affärsutveckling. Rollens operativa del är vid sidan av traditionella uppgifter som kassaflödes- och resursoptimering främst inriktad på att förädla det befintliga erbjudandet och identifiera interna synergier som kan bidra till en förbättrad affär för kunderna.
– När bolaget grundades 2004 var vi pionjärer, fram till dess hade i princip samtliga fastighetsbolag missat möjligheten att reducera sina skattekostnader i linje med lagens utformning. Den sortens nytänkande utgör en tydlig riktning som vi kontinuerligt haft med oss när vi utvecklat vårt erbjudande och expanderat på marknaden. Inrättandet av en COO-roll är avsett att stärka vår företagsfilosofi och är ett naturligt steg på vägen framåt. Vi behöver se till att vår unika kompetensmix tas tillvara och kalibreras på bästa tänkbara sätt, och där har Emma under många år som teamledare och affärsutvecklare helt rätt kort på hand, säger Paul Causey, partner på Causey Westling.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet handlar både om ett intensifierat fokus på digitalisering av skatteområdet och att göra skattefrågan relevant för fler än ekonomiavdelningarna.
– Mina viktigaste uppgifter är att driva på utvecklingen mot ett digitalt arbetssätt och samtidigt sätta skatt högre upp på agendan. Det här är ett område vi arbetat med under många år, till exempel har vi inom all vår skatterådgivning sedan länge utvecklat digitala lösningar för att effektivisera arbetet, inte bara för oss internt utan även för våra kunder. Nu vill vi hjälpa fler kunder att i större omfattning digitalisera sina processer för skattehantering, säger Emma Rudenstam.

Inom fastighetsbranschen har det länge talats om digitalisering och de kostnadsbesparingar som den medför, men frågan om skattehantering har i det sammanhanget ofta hamnat i skymundan. Konsekvenserna av pandemin, med stora omsättningstapp i kölvattnet av hyresgästers ekonomiska svårigheter, visar idag mer än någonsin vilka viktiga faktorer både skattekostnaden och digitaliseringen är.
– För fastighetsbranschen betyder marginaler allt, vilket innebär att också skattekostnaden utgör en viktig del av helheten. I ekonomiskt prövande tider kan en förbättrad skattehantering för ett bolag leda till en besparing som utgör hela årets marginal. Och då handlar det bara om att betala rätt skatt, för många bolag betalar mer än de behöver, och att digitalisera sina processer för en mer kostnadseffektiv och tillförlitlig hantering. Det är i ljuset av detta som vi från vår sida behöver öka samordningen och skärpa tydligheten i vårt erbjudande, något som COO-rollen möjliggör, säger Carl Westling, partner på Causey Westling.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

CauseyWestling på Branschguiden

CauseyWestling är en modern skattebyrå specialiserad på fastighetssektorn.

Genom hållbar, proaktiv rådgivning och digitala lösningar med fokus på avdragsoptimering, inkomstskatt, fastighetstaxering, moms och redovisning hjälper vi er att betala rätt skatt och därigenom frigöra resurser till era fastighetsinvesteringar. Alltsedan starten 2004 sätter vi stort värde i att alltid leverera engagerad och trygg rådgivning samtidigt som vi genom ny teknik hittar nya möjligheter att underlätta våra kunders skattehantering.

Med expertis inom skattejuridik, byggnadsekonomi, redovi...

Läs mer om CauseyWestling på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige