Image
Benny Thögersen.
Benny Thögersen. Bild: Axel Ohlsson

Catena uppvisar starka kassaflöden

Bolag Ett förvaltningsresultat som ökat med 16 procent skapar kapacitet för att fortsätta stärka Catenas position genom ytterligare investeringar och en aktiv projektutveckling.
Publicerad den 8 Juli 2019

Catenas delårsrapport i korthet:

# Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 585,0 Mkr (527,5).
# Driftsöverskottet ökade med 15 procent till 455,1 Mkr (396,6).
# Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 317,9 Mkr (274,2).
# Periodens resultat ökade till 507,5 Mkr (371,2), motsvarande ett resultat per aktie om 13,46 kr (9,92), varav värdeförändringar ingår med 324,6 Mkr (108,9).
# Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 182,01 kr (156,40).

– Catena växer genom projektutveckling, både genom att etablera nya strategiska logistikpositioner och genom att förädla och utveckla befintliga fastigheter. Med våra 110 logistikanläggningar ser vi ständigt potential att anpassa och förfina förutsättningarna i respektive fastighet, säger Catenas VD Benny Thögersen.

– Kvarvarande investeringsvolym i vår pågående projektportfölj är 600 Mkr i nya och befintliga fastigheter och vi upplever ett fortsatt stort efterfrågetryck. Marknadsförutsättningarna för logistikyta är goda vilket märks tydligt i de diskussioner vi för, kommenterar Benny Thögersen vidare.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige