Image
Catena genomför en riktad emission till WDP vilket tillför bolaget 2 168,5 miljoner kronor och välkomnar en ny långsiktig ägare och strategisk partner.
Catena genomför en riktad emission till WDP vilket tillför bolaget 2 168,5 miljoner kronor och välkomnar en ny långsiktig ägare och strategisk partner. Bild: Catena

Catena tar in två miljarder via emission – får ny partner

Ekonomi/Finansiering Styrelsen i Catena har beslutat om en riktad nyemission om 4 122 676 aktier till en teckningskurs om 526 kronor per aktie. Teckningskursen innebär att bolaget tillförs 2 168,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen kommer riktas till logistik- och fastighetsbolaget WDP NV/SA som efter emissionen kommer inneha 9,09 procent av utestående aktier och röster i bolaget. Backahill har i egenskap av Catenas största ägare åtagit sig att, inför valberedningen, föreslå WDPs verkställande direktör Joost Uwents som bolagets åttonde styrelseledamot.
Publicerad den 29 Mars 2022

Mot bakgrund av ökande projektutveckling i landbanken, vilket tillkännagavs genom publiceringen av helårsresultatet 2021, avser Catena att använda nettolikviden från Nyemissionen till att finansiera investeringar i fastigheter, i enlighet med nyligen offentliggjorda transaktioner, och fastighetsprojekt samtidigt som bolagets stabila kapitalstruktur behålls.

Catena och WDP avser inleda ett strategiskt samarbete för att möjliggöra en bredare geografisk täckning för kunder och bidra till integration av hyresgäster mellan deras huvudsakliga portföljer, vilket gynnar kunder med varuflöden i båda riktningar. Dessutom anser Catena och WDP att samarbetet innefattar stor potential för informationsutbyte inom områden som hållbarhet, projektutveckling och allmän drift i syfte att förbättra den integrerade kundupplevelsen, samt en förbättrad konkurrensposition på den europeiska logistikmarknaden.

Backahill avser föreslå till Catenas valberedning att Catenas styrelse ska utökas, från sju till åtta ledamöter. Därtill avser Backahill föreslå, förutsatt bolagsstämmans beslut, att WDPs verkställande direktör Joost Uwents väljs till ny styrelseledamot vid bolagets årsstämma den 28 april 2022.

Jörgen Eriksson, Catena:s VD, kommenterar:
– Vi är mycket glada över att kunna tillkännage denna riktade emission och att kunna välkomna WDP som en ny långsiktig aktieägare. Jag ser dessutom verkligen fram emot att samarbeta med Joost Uwents, en av Europas mest respekterade aktörer inom logistikområdet. Emissionslikviden gör det möjligt för Catena att ytterligare snabba på tillväxten av portföljen och vi ser stora möjligheter till samarbete med WDP som en nyckelspelare på den europeiska logistikfastighetsmarknaden.

– Det gläder oss mycket att välkomna WDP som en långsiktig aktieägare och strategisk partner till Catena. Backahill har stött företaget sedan 2013 och kommer att fortsätta med det. Under de senaste åren har logistikområdet blivit alltmer konkurrensutsatt och vi inser att fortsatt tillväxt blir än viktigare för att vidmakthålla vår konkurrensfördel. Vi ser en stark ömsesidig fördel med detta strategiska partnerskap, säger Lennart Mauritzson, föreslagen tillträdande styrelseordförande i Catena.

– Catena och WDP delar DNA av starka, framgångsrika familjestödda företag. Strukturellt har Catena visat sin förmåga att utöka sin starka verksamhetsplattform och sin attraktiva utvecklingspipeline och bolaget bör betraktas som en av drivkrafterna för skandinaviska logistikfastigheter, kommenterar Joost Uwents, VD för WDP och fortsätter:
– Jag ser väldigt mycket fram emot att inleda samarbetet med Catenas team, att kombinera och utbyta erfarenhet och ömsesidiga expertis på den europeiska logistikfastighetsmarknaden i jakten på att frigöra den fulla potentialen av ett sådant samarbete för alla Catenas och WDP:s intressenter.

WDP utvecklar, investerar i och hyr ut lager- och distributionslokaler för egen räkning och upprätthåller alltid ett långsiktigt perspektiv. WDPs fastighetsportfölj uppgår till cirka 6 miljoner kvadratmeter logistiktillgångar med ett värde på cirka 6 miljarder euro per den 31 december 2021 och finns på mer än 250 platser i Belgien, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland och Rumänien. WDP är noterade på Euronext Bryssel med ett börsvärde på 7,01 miljarder euro per den 28 mars 2022.

WDP har, genom ett helägt dotterbolag, tecknat samtliga aktier i nyemissionen till ett sammanlagt belopp om 2 168,5 miljoner kronor. Betalning för aktierna ska ske senast den 5 april 2022. Efter betalning och registrering av emissionen hos Bolagsverket kommer Catena att leverera aktierna till WDPs helägda dotterbolag.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige