Image

Catena: Från 86 till 93 procent i uthyrningsgrad

Bolag Catena har lyckats bra med uthyrningen under året. I och med förvärvet av Tribona steg vakansgraden, men under året har den successivt arbetats ned. Utdelningen höjs till 3,50 kronor (3,00).
Publicerad den 17 Februari 2017
Gustaf Hermelin. Bild: Catena
Gustaf Hermelin.

2016-siffrorna:
• Hyresintäkterna ökade med 70 procent till 786,6 Mkr (464,2).
• Driftsöverskottet ökade med 65 procent till 578,1 Mkr (351,3).
• Förvaltningsresultatet ökade med 22 procent till 316,0 Mkr (259,3).
• Årets resultat uppgick till 338,4 Mkr (571,5), motsvarande ett resultat per aktie om 10,20 kronor (22,11), varav värdeförändringar på derivat ingår med -38,6 Mkr (30,5) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 148,1 Mkr (300,5). Även förändring av goodwill påverkar resultatet med -38,9 Mkr (0).
• Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 135,8 kr (115,0).
• Styrelsen föreslår en utdelning på 3,50 kronor per aktie (3,00).

Vd Gustaf Hermelin:
- Catena har under året dubblerat sin fastighetsportfölj och etablerat sig som Skandinaviens ledande logistikfastighetsbolag.

- Via förvärvet av Tribona, som slutfördes i början av 2016, ökade vårt fastighetsvärde med cirka fem miljarder och dubblerades därmed till dryga 10 miljarder kronor, även om uthyrningsgraden minskade något. Vi fick framför allt ett stort antal nya intressanta kunder inom livsmedelssektorn som, med sina speciella behov, tarvar en kunnig, aktiv och serviceorienterad hyresvärd som Catena.

- Året har präglats av ett hårt arbete med att höja standarden i våra fastigheter, vilket har belastat årets resultat. Detta har bidragit till att uthyrningsgraden har förbättrats med hela sju procentenheter från 86 procent, i slutet av första kvartalet, till 93 procent vid årets slut, vilket bäddar för ett bra 2017.

- Under de gångna åren har vi lyckats etablera Catena som Sveriges inte bara ledande utan också största logistikfastighetsbolag med en bred portfölj av strategiskt placerade terminal-, lager- och distributionsbyggnader. Vi har vuxit genom såväl strategiska förvärv som via nyproduktion och har i dagsläget 1,5 miljoner kvadratmeter lokalyta. Ett flertal förvärv har skett i avsikt att komma närmare nya kundgrupper, snarare än utifrån intresset för specifika fastigheter.

- Goda marknadsförutsättningar, ett fortsatt fokus på framtidens klimatsmarta och hållbara logistiklösningar i kombination med effekten av 2016 års insatser och investeringar gör att vi ser fram emot en fortsatt god utveckling. Jag förväntar mig en förbättrad uthyrningsgrad, möjligheter till nyproduktion och därmed en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under 2017.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ishockeyikonen: "Padeln är överetablerad – det drabbar alla"

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping HV71:s meste, och kanske bäste, spelare genom tiderna har likt många andra profiler gett sig in i padelindustrin. För Fastighetssverige berättar Johan Davidsson om varför han tror att hans Padelcenter kommer klara sig och hur aktörerna behöver tänka för att hitta lönsamhet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige