Image

Catella lanserar finansieringsindikator – här är resultaten i första rapporten

Bolag I syfte att belysa trender och förändringar inom fastighetsfinansiering lanserar Catella i dag Credi – Catella Real Estate Debt Indicator. Credi indikerar läget på den svenska fastighetslånemarknaden. Resultaten i den allra första rapporten vittnar om ett stabilt läge med en svag förväntan om en försämrad kreditsituation.
Publicerad den 28 Maj 2012
Niclas Forman och Daniel Anderbring. Bild: Catella. Bild: Catella
Niclas Forman och Daniel Anderbring. Bild: Catella. Niclas Forsman. Bild: Catella. Bild: Catella
Niclas Forsman. Bild: Catella. Daniel Anderbring. Bild: Catella. Bild: Catella
Daniel Anderbring. Bild: Catella. Anders Palmgren. Bild: Catella. Bild: Catella
Anders Palmgren. Bild: Catella.

Generellt och kan man säga att resultaten i den första rapporten vittnar om att ett flertal bolag är mindre känsliga för räntesituationen nu än tidigare, men att det finns en svag förväntan om att kreditsituationen ska försämras.
- Man känner att den ränteutveckling som varit är relevant och man känner att situationen är stabil. Men samtidigt har kreditvillkoren stramats åt och det i kombination med en strukturell press i och med regleringar innebär en svag förväntan om att kreditsituationen ska försämras de kommande tre månaderna, säger Daniel Anderbring.

Credi, som Catella lanserar i dag, är en rapport som avspeglar finansieringssituationen för svenska noterade fastighetsbolag. Tanken från Catellas sida är att öka transparensen och belysa trender och förändringar inom fastighetsfinansiering.
- Vi upplever just nu en period med snabba förändringar av förhållandena för fastighetskrediter. Catella ser ett behov av ökad transparens i finansieringssituationen för fastighetsbolagen. Det är en naturlig utveckling för Catella och ett komplement till vår rådgivning, säger Anders Palmgren, ansvarig för Catellas Corporate Finance-verksamhet.

Credi består av två delar: dels en halvårsenkät avseende nuläget och framtiden för svenska börsnoterade fastighetsbolag och de banker som erbjuder fastighetsfinansiering på den nordiska marknaden, dels en uppsättning index baserade på allmänt tillgängliga uppgifter som visar den samlade utvecklingen av kreditvillkor som skuldsättningsgrad, löptid och lånekostnad för den börsnoterade svenska fastighetssektorn.

- Informationen från undersökningen ger fördjupad kunskap och en antydan om framtiden som komplement till Credi-indikatorn. Dessutom representerar respondenterna både utbuds- och efterfrågesidan på fastighetslånemarknaden, säger Daniel Anderbring, analytiker på Catella Corporate Finance.

- Genom att övervaka kreditvillkoren inom den börsnoterade svenska fastighetssektorn strävar vi också efter att följa trender och förändringar på den bredare fastighetsfinansieringsmarknaden, säger Niclas Forsman, kapitalmarknadsanalytiker på Catella Corporate Finance.


Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetssveriges favoritepisoder från Wallenstams bok

Bolag På vårt event Lokalmarknadsdagen i mars berättar Hans Wallenstam om 90-talskrisen, hur Wallenstam var det enda västsvenska fastighetsbolaget som överlevde och om sina nyvunna erfarenheter som författare. Fastighetssverige har naturligtvis läst hans bok "Mot alla odds" – och under tre dagar rankar vi här de mest läsvärda episoderna från den. I dag: Kulturkrocken mellan det gamla och det nya, vändningen i ulltröja från Grebbestad, valutakäftsmällen på slottet och julkortet till värsta antagonisten.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY