Image
Rutger Arnhult. Obs. Bilden är ett montage.
Rutger Arnhult. Obs. Bilden är ett montage. Bild: Istock och Castellum

Castellum säljer Gävleportfölj för 2,3 miljarder till Regio

Transaktioner Castellum avyttrar tolv fastigheter i Gävle till Fastighets AB Regio. Försäljningspriset uppgår till cirka 2,3 miljarder kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 130 miljoner kronor – vilket innebär att affären är Regios enskilt största någonsin. Försäljningen medför nedskrivning av goodwill om cirka 150 miljoner kronor och en uppskjuten skatteintäkt om cirka 300 miljoner kronor. Underliggande fastighetsvärde överstiger senaste värderingen med cirka tio procent.
Publicerad den 23 Februari 2022
Annons
Image

Fastigheterna har cirka 107 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och ett hyresvärde om cirka 160 miljoner kronor per år. Hyresgästerna är till 85 procent statliga och består bland annat av Polismyndigheten, Kriminalvården och Lantmäteriet. Tillträde sker den 31 mars.
– Vi är glada att kunna överlämna ett så fint bestånd till en långsiktig och stabil part som Regio som kommer att ta vid i utveckling och förvaltning, dessutom med samma fantastiska lokala organisation. Samtidigt stärker avyttringen vår finansiella ställning efter samgåendet med Kungsleden och möjliggör ytterligare investeringar och nyproduktion för våra viktiga hyresgäster, säger Rutger Arnhult, vd för Castellum.
– Det är en fantastisk möjlighet att förvärva ett så omfattande bestånd med centralt belägna kontorsfastigheter, i en för Regio helt ny marknad. Förvärvet är inte bara Regios enskilt största affär någonsin, utan det innebär även att vi blir en av de större fastighetsägarna i Gävle. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av beståndet tillsammans med den lokala förvaltningsorganisationen som vi tycker har utfört ett imponerande arbete så här långt, säger Eric Bergström, vd för Regio.

Efter förvärvet uppgår marknadsvärdet för Regios totala fastighetsinnehav till cirka 15,5 miljarder kronor.

Affären i sammandrag
Fastigheter: Väster 21:6, Väster 27:1, Väster 32:3, Norr 15:7, Norr 38:3, Norr 47:7, Söder 6:5, Söder 17:10, Brynäs 17:1, Kubbo 15:1, Olsbacka 45:6, Kungsbäck 2:18.
Försäljningspris: ca 2,3 mdkr
Tillträdesdag: 31 mars 2022
Hyresvärde: ca 160 mkr per år
Genomsnittlig kontraktslängd: ca 3,6 år
Hyresgäster: Polismyndigheten, Kriminalvården, Lantmäteriet, Gävle kommun, Statens servicecenter, Engelska skolan, m.fl.
Uthyrningsbar area: 107 000 kvm
Uthyrningsgrad: 97 %

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsbolaget på frammarsch i textilstaden

Bolag Delar av Borås centrum står inför en spännande utveckling de närmaste åren då Pulsen Fastigheter ska förtäta med närmare 60 000 kvadratmeter bostäder och kommersiella ytor. Nyligen avslutades samrådet för den detaljplan som håller på att tas fram, och här berättar Pulsens vd Christer Södeliden mer om planerna för området – och hur bolaget siktar på att växa i övrigt framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige