Image

Castellum och Heimstaden i miljardaffär

Transaktioner Castellum och Heimstaden har genomfört en affär med ett underliggande fastighetsvärde om 2,4 miljarder kronor. Affären omfattar totalt 27 fastigheter om 186 668 kvadratmeter i Norrköping, Linköping, Örebro och Solna. I och med affären påbörjas även en gemensam satsning på stadsutveckling i Linköping och Norrköping.
Publicerad den 13 April 2015
Henrik Saxborn. Bild: Castellum
Henrik Saxborn. Patrik Hall. Bild: Heimstaden
Patrik Hall.

Castellum har, via det helägda dotterbolaget Corallen, köpt 50 procent av aktierna i Henry Ståhl Fastigheter av Heimstaden och har via en option möjlighet att tidigast om 18 månader köpa resterande 50 procent.

Heimstaden har en motsvarande option att sälja resterande 50 procent efter utgången av Corallens optionstid. Tillträde beräknas ske i början av juni 2015.

Köpeskilling vid utnyttjande av optionen kommer att baseras på fastigheternas marknadsvärde. I tillägg kommer Heimstaden före tillträdet att tillträda ägandet av Henry Ståhls bostadsfastigheter i syfte att renodla Henry Ståhl till ett fastighetsbolag med lokalfastigheter. Henry Ståhl äger efter ovanstående omstrukturering 13 fastigheter i Norrköping och 9 fastigheter i Linköping motsvarande ett totalt fastighetsvärde om 1,9 miljarder kronor.

Ovanstående transaktioner är villkorade av Konkurrensverkets godkännande.

Fastighetsbeståndet i Norrköping, som har en uthyrningsgrad om cirka 85 procent, består av tolv centralt belägna kontorsfastigheter och en välbelägen logistikfastighet om totalt 107 275 kvadratmeter. I Linköping utgörs fastighetsportföljen av nio kontorsfastigheter om totalt 51 418 kvadratmeter, varav sex stycken är centralt belägna, två ligger i Mjärdevi-området och en vid Tornby-området. Fastighetsbeståndet är uthyrt till knappt 90 procent.

- Affären innebär att Castellum utifrån vår strategi som långsiktig aktör, får möjlighet att växa i en region med goda framtidsmöjligheter. Vi förstärker vår position i Linköping och Örebro samtidigt som vi gör entré i en ny marknad – Norrköping. Som långsiktig aktör vill Castellum bidra till stadsutveckling och därför etablerar vi ett samarbete med Heimstaden i syfte att utveckla nya stadsdelar i både Norrköping och Linköping. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Heimstaden, där vi med vår erfarenhet av kommersiella fastigheter och Heimstadens fokus på bostäder kompletterar varandra väl. Tillsammans kommer vi utveckla en bra befintlig kommersiell fastighetsportfölj samtidigt som möjlighet ges till nyproduktion av såväl kommersiella lokaler som bostäder. Vi arbetar kontinuerligt och intensivt för att öka potentialen i vår portfölj och den här affären ger oss ännu bättre förutsättningar att fortsätta leverera tillväxt framöver, säger Castellums vd Henrik Saxborn.

- Genom samägandet med Castellum skapar vi de absolut bästa möjligheterna för en fortsatt utveckling av lokalfastigheter i Norrköping och Linköping. Heimstaden, som kvarstår med helägandet av de bostadsfastigheter som ingick i Heimstadens köp av Henry Ståhl i december 2014, kan samtidigt kombinera detta med en fortsatt regional tillväxt inom Heimstadens prioriterade segment, centralt belägna bostadsfastigheter. Vi får således det bästa av två världar, där detta dessutom kombineras med det nu etablerade samarbetet kring stadsutveckling. Med de anställdas kompetens, kunskap och serviceanda kommer vi tillsammans med Castellum att ännu starkare bidra till regionens framtida utveckling, säger Heimstadens vd Patrik Hall.

Castellum har dessutom, via de helägda dotterbolagen Aspholmen Fastigheter och Brostaden, köpt fyra fastigheter i Örebro och en fastighet i Solna.
I centrala Örebro köper Aspholmen fyra kontorsfastigheter om 22 611 kvadratmeter med en uthyrningsgrad om 92 procent. Investeringen uppgick till 343 miljoner kronor och tillträde beräknas ske i början av maj 2015.

I Solna har Brostaden köpt en kontorsfastighet/projektfastighet om 5 364 kvadratmeter med en uthyrningsgrad om 17 procent. Investeringen uppgick till 63 miljoner kronor och tillträde beräknas ske i början av maj 2015.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige