Image

Castellum investerar

AFFÄRER Castellum har, genom helägda dotterbolag, dels beslutat om nybyggnation för 98 miljoner kronor, dels förvärvat fyra kommersiella fastigheter för 71 miljoner kronor.
Publicerad den 4 December 2007

Efter att hyresavtal tecknats har Fastighets AB Brostaden inlett projektering av en anläggning för försäljning och service av bilar. Anläggningen kommer att uppföras i Smista Allé, Stockholm. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 4 800 kvadratmeter och investeringen beräknas uppgå till 60 miljoner kronor. Inflyttning är planerad till hösten 2008. Vidare har Brostaden inlett projektering av ett parkeringsdäck för att ge parkeringsmöjligheter för såväl den planerade som de befintliga bilhandel- och bilserviceanläggningarna. P-däcket kommer att uppföras i fem våningar med en total yta om cirka 7 800 kvadratmeter vilket beräknas ge cirka 300 p-platser. Investeringen beräknas uppgå till 38 miljoner kronor.

Fastighets AB Brostaden har förvärvat en lager/industrifastighet i Spånga/Stockholm för 24 miljoner kronor, varav fyra miljoner kronor avser övertagen uppskjuten nominell skatteskuld då förvärvet gjorts genom en bolagsaffär. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 4 000 kvadratmeter. Fastigheten har ett bra läge med närhet till Spånga centrum, pendeltågstation och ett flertal busslinjer. Fastigheten är i princip fullt uthyrd. Avtal har tecknats och tillträde har skett.

Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat en kontorsfastighet i Fyrislund, Uppsala för 27 miljoner kronor, varav sex miljoner kronor avser övertagen uppskjuten nominell skatteskuld då förvärvet gjorts genom en bolagsaffär. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 2 200 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd. Avtal har tecknats och tillträde har skett.

Fastighets AB Briggen har förvärvat en industrifastighet om cirka 1 100 kvadratmeter för 13 miljoner kronor varav tre miljoner kronor avser övertagen uppskjuten nominell skatteskuld då förvärvet gjorts genom en bolagsaffär. Fastigheten är belägen i Fosie industriområde i södra Malmö och har ett attraktivt läge i nära anslutning till inre och yttre ringvägarna. Fastigheten är i princip fullt uthyrd. Avtal har tecknats och tillträde har skett.

Fastighets AB Corallen har förvärvat en kontorsfastighet i Linköping för sju miljoner kronor. Fastigheten är belägen i området Mjärdevi Science Park. Förutom den befintliga uthyrningsbara ytan om cirka 600 kvadratmeter finns ytterligare cirka 2 000 kvadratmeter outnyttjad byggrätt. Fastigheten är fullt uthyrd. Avtal har tecknats och tillträde har skett.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så stora är skillnaderna i yielder mellan Sverige och Danmark

Bolag Croisette håller ångan uppe i Danmark och förmedlar en ny affär där en utländsk investerare tar sig in på den danska marknaden. Martin Spangdahl-Fafara, Managing Director på Croisette Danmark, berättar för Fastighetssverige om affären, hur yielderna Danmark skiljer sig från Sverige, det utländska intresset på den danska marknaden och hur han tror att Croisette kan göra skillnad på den danska marknaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige