Image
Bilden visar ett flygfoto över Solna sjukhusområde. Markeringen visar planområdet i Detaljplan 1.
Bilden visar ett flygfoto över Solna sjukhusområde. Markeringen visar planområdet i Detaljplan 1. Bild: Locum

Byggrätter till salu i Norra Hagstaden

Transaktioner I samband med att Detaljplan 1 för Norra Hagastaden nu är ute på samråd börjas nu riktlinjerna dras upp inför den planerade försäljningen av byggrätter. Tidplanen är ännu inte beslutad utan är beroende av marknadssituationen, det vill säga hur efterfrågan och prissättningen på byggrätter i detta område ser ut för exploatörer inom bostads-, kontors-, forskning- och vårdfastigheter.
Publicerad den 10 Juni 2024

Norra Hagastaden är den del av Hagastaden som ligger inom Solna stad. Här skapas en sammanlänkande stadsdel mellan Solna och Stockholm och bidrar till det starka Life Science-kluster som Hagastaden med Karolinska Universitetssjukhuset och KI är. I Hagastaden byggs totalt 6 000 nya bostäder och Norra Hagastaden kommer bidra med 3 000 av dessa.

Genom Solna stad och i samråd med Stockholms stad har ett planprogram utarbetats för Norra Hagastaden för stora delar av Karolinskas gamla sjukhusområde. Planprogrammet ger möjlighet till förtätning och utveckling av cirka 3 000 lägenheter och cirka 150 000 kvadratmeter lokaler och utgör underlag för den fortsatta detaljplaneläggningen av området, liksom för samordning med angränsande områden inom Hagastaden. Norra Hagastadens bidrag till hela området Hagastaden är just bostadsdelen.

Norra Hagastaden kommer att innehålla återbrukade, konverterade och äldre byggnader blandat med nyproducerade byggnader. Inom området planeras för bostäder, förskolor, kontor, forskning och vård. Området kommer såklart innehålla alla de delar som en stadsdel behöver för att fungera och vara trivsamt för de som bor och vistas där, med levande bottenvåningar som lyfter stadslivet med hjälp av bostadsentréer, butiker, kaféer och restauranger.

Region Stockholm äger marken och de byggnader som ingår i Norra Hagastaden. Locum förvaltar fastigheterna idag och har en stor roll i att planera för den nya stadsdelen, utveckla egna fastigheter och möjliggöra för nya aktörer att utveckla bostäder och kommersiella fastigheter i området.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige